Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Современная система ...
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 5) Механічний обробіток ґрунту. » 3) Заходи і способи створення глибокого орного шару.
3) Заходи і способи створення глибокого орного шару.

  Значення глибокої оранки

Шар ґрунту, який щороку або періодично піддають суцільному обробітку на максимальну глибину, називають орним.

Глибина або потужність орного шару має безпосередній вплив на родючість ґрунту. При цьому потужний орний шар забезпечує, як правило, кращі умови для отримання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур, що й засвідчує практика світового землеробства. Якщо ж систематично застосовувати мілку оранку на одну й ту саму глибину, то збільшується забур’яненість полів, поширюються шкідники і хвороби, а на межі оброблюваного і підорного шарів утворюється так звана плужна підошва, яка знижує проникність води і коріння культурних рослин у глибші шари ґрунту. Як уже зазначалося, одним з показ­ників родючості грунту є глибина орного окультуреного шару.

Раніше глибина обробітку грунту була порівняно невеликою (10—15см), бо вона обмежувалася технічними можливостями сільського господарства. Тепер глибина оранки залежить не від технічних можливостей, а від фізико-хімічних властивостей грунту, агрономічної і економічної доцільнос­ті. Під сільськогосподарські культури оранку здебільшого проводять на гли­бину від 20 до 30—37 см. Оранку гли­биною менше 20 см вважають мілкою, на 20—22 см — середньою, більше 25 см — глибокою. Економічно вигідна глибина оранки під польові культури на грунтах з глибоким гумусовим ша­ром досягає 30—35 см.

Для більш глибокої обробки грунту потрібна спеціальна потужна техніка - зокрема, мені доводилося спостерігати роботу одного унікального гусеничного механізму на шасі від списаного советского танка ис, ось це була техніка!

Значення глибокого культурного орного шару для одержання високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур пояснюється так:

1)    у   глибоко   обробленому   грунті довше   зберігаються  сприятливі   агро­фізичні   властивості   і   фізичний   стан грунту,   внаслідок чого   поліпшуються водно-повітряний  і тепловий   режими, посилюються   корисні   мікробіологічні процеси і поліпшується поживний ре­жим;

2)   у розпушений орний шар краще проникають   вода   і   повітря,   завдяки азотфіксуючим і бульбочковим мікроорганізмам поліпшується азотний баланс грунту, посилюється мобілізація поживних речовин з природних сполук і внесених у формі добрив. За таких умов рослини краще переносять неста­чу вологи або надмірне зволоження, посуху, а також нестачу поживних ре­човин;

3)   у  глибокому  орному  шарі  фор­мується більш розвинена коренева система,  рослини  повніше  використову­ють нагромаджені в ньому воду і поживні речовини;

4)  глибока оранка є одним з основ­них   заходів   боротьби   з   бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогос­подарських рослин;

5)  глибоко розпушений грунт краще вбирає воду, що зменшує її стікання по поверхні і запобігає водній ерозії;

6)   у глибоко розпушеному орному шарі швидше настає фізична спілість грунту, що дає можливість своєчасно та високоякісно його обробити;

7)   глибоко розпушений орний шар утруднює капілярний рух води і запобігає засоленню грунту.

8) у глибокому орному шарі краще розвивається коренева система, що підвищує урожайність сільськогоспо­дарських культур.

Ефективність поглиблення орного шару значно зростає, якщо його здійснювати поступово і такими способами, щоб на поверхню орного шару не вивертались малородючі нижні шари незадовго до сівби. Водночас з поглибленням доцільно застосовувати й інші заходи комплексного окультурення орного шару: внесення високих доз органічних і мінеральних добрив, вапнування кислих і гіпсування засолених ґрунтів, широке впровадження посівів бобових багаторічних трав, сумішок бобових із злаковими травами, вирощування сидеральних рослин тощо. Однак навіть при цьому глибину орного шару слід збільшувати за один раз не більш як на 20 % від попередньої.

Отже, поглиблення орного шару це збільшення глибини орного шару під час механічного обробітку ґрунту за рахунок нижніх шарів для забезпечення кращої проникності у ґрунт води і повітря, посилення мікробіологічної активності, інтенсивності росту кореневої системи тощо.

На цю тему написано багато наукових праць, але на жаль, більшість з них є на англійській мові. Якщо у вас з цим проблеми, то рекомендуємо курси англійської в Дніпропетровську . Там вас навчать швидко і без помилок читати складні англійські тексти.

 Способи поглиблення орного шару

При поглибленні орного шару грун­ту слід враховувати грунтово-кліматичні умови. Застосовують такі спосо­би поглиблення орного шару:

1) оранка плугами загального призначення з передплужниками з приорюванням підорного шару 2 – 3 см завтовшки. При цьому передплужник переміщує верхній найбільш окультурений шар ґрунту вниз, а виораний із глибших шарів менш окультурений шар змішується з внесеними органічними і мінеральними добривами, на кислих ґрунтах — з вапняковими меліорантами чи гіпсом на солонцюватих ґрунтах. Такий спосіб поглиблення сприяє збільшенню об’єму розпушуваного шару ґрунту і поліпшує його агрофізичні властивості;

2) одношаровий глибокий обробіток, спрямований на значне збільшення орного шару за рахунок підорного. За такого способу поглиблення за один раз значно збільшується об’єм розпушеного шару і поліпшуються його агрофізичні властивості. Його можна виконувати з обертанням всього орного шару або без нього за допомогою:

- глибокої оранки звичайними чи плантажними плугами без передплужників, за якої шари ґрунту переміщуються слабко, але при цьому ґрунт добре перемішується;

- безполицевого розпушування орного і частини (10 – 15 см) підорного шару на встановлену глибину плугами без передплужників і полиць, плугами конструкції Т. Мальцева, чизельними плугами, які забезпечують достатнє розпушування і незначне перемішування ґрунту;

- глибокого розпушування ґрунту (до 28 – 30 см) без обертання плоскорізами-глибокорозпушувачами із залишенням максимальної кількості стерні у районах поширення вітрової ерозії;

- фрезерування орного і частини підорного шару, яке сприяє доброму перемішуванню і розпушенню всього шару і практикується для повної ліквідації підзолистого шару на ґрунтах зі слабовираженим підзолистим шаром;

3) двошарова глибока оранка із взаємним переміщенням верхнього і нижнього шарів або без переміщення їх. За цього способу поглиблення в останньому випадку за один раз забезпечується обертання орного шару з одночасним розпушуванням підорного шару 10 – 15 см завтовшки звичайними плугами з ґрунтопоглиблювачами (лапи-ґрунтопоглиблювачі прикріплюють до рами після кожного корпусу плуга), які розпушують ґрунт у борозні, не вивертаючи його на поверхню. При цьому нижній шар розпушується і дещо перемішується з верхнім. Для такого способу поглиблення краще використовувати плуги з вирізними полицями, особливо на дерновопідзолистих ґрунтах. За такого способу підорний шар добре розпушується на всю ширину захвату основного корпусу і тому більше окультурюється. Перевага його полягає також у тому, що він простий у виконанні.

Під час двоярусної оранки верхній і нижній шари можуть оброблятись окремо і залишатись на місцях. У разі взаємного переміщення верхнього і нижнього шарів за двоярусного способу обробітку орний шар ділиться на дві частини і кожну з них обробляють начебто самостійно з повним обертанням, щоразу міняючи їх місцями. Найефективніший такий обробіток на чорноземних і каштанових ґрунтах;

4) тришаровий глибокий обробіток спеціальними ярусними плугами різної конструкції, під час якого переміщуються три суміжні шари ґрунту з одночасним обертанням кожного і незначним перемішуванням їх.

Плуги конструкції Г. Чікаліки під час тришарового обробітку ґрунту верхній шар (0 – 5 см) переміщують вниз, нижній (25 – 40 см) — вгору, а середній (15 – 25 см) залишається на місці. Потужність (глибина) кожного шару може змінюватись (збільшуватись або зменшуватися) залежно від місцевих умов.

Плуг конструкції Н. Дальського за такого способу поглиблення верхню частину орного шару переміщує (скидає) вниз, нижній — на місце середнього, а середній — на місце верхнього. Триярусний обробіток плугами конструкції Мосолова – Ботова – Чижевського забезпечує залишення на місці верхнього найродючішого шару, а середній переміщує на місце нижнього. Таким плугом можна обробляти ґрунт на глибину 40 – 45 см.

 Різноглибинний обробіток грунту в сівозміні

Глибина орного шару більшості грунтів України в основному вже до­ведена до оптимальної і необхідно під тримувати її в цих межах. При цьому дослідженнями доведено, що обробі­ток грунту в сівозміні повинен бути різноглибинним. Встановлено, що різні культури неоднаково реагують на глибину оран­ки. Більш чутливі корене- та бульбо­плоди і глибоку оранку застосовують насамперед під цукрові та кормові буряки, картоплю. Озимі культури слабо реагують на глибину оранки. У посушливих районах замість оранки під озимі часто застосовують поверхневий обробіток (для зберігання во­логи) .

Різноглибинний обробіток грунту підвищує ефективність боротьби з бу­р'янами. Насіння по­трібно заорювати, щоб воно лежало в грунті до тих пір, поки не втратить схожість, або виорати тоді, коли з бур'янами легко буде боротися, напри­клад, у полі чорного пару.

При різноглибинній оранці краще оструктурюється  заораний розпилений грунт. Такий обробіток сприяє кращо­му перемішуванню з грунтом внесених добрив, гіпсу.

Отже, обробіток грунту в сівозміні повинен бути різноглибинним. Він пе­редбачає оранку на різну глибину, поверхневі і неглибокі обробітки. Питання про місце глибоких оранок у сівозміні вирішується з урахуванням особливостей культур, місця їх у сіво­зміні, а також забур'яненості грунтів. З підвищенням культури землеробства роль глибокої оранки зменшуватиметься.Опубліковано: Admin March 07 2013 · Категорія: 5) Механічний обробіток ґрунту. · 0 коментарів · 4392 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru