Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Набивные стеллажи дл...
Законодавство про ГМ...
Современная система ...
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 10) Короткий конспект лекцій з дисципліни "Геологія з основами геоморфології" » Карстові форми рельєфу
Карстові форми рельєфу

Рельєф, утворення якого пов'язане з розчинними і водопроникними породами, називають карстовим рельєфом. Назва типу рельєфу походить від плоскогір'я «Карст», яке складене вапняками і знаходиться на північно-східному побережжі Адріатичного моря, де карстові утворення представлені найтиповіше й раніше всього тут були вивчені.

Розчинними гірськими породами, на яких розвивається карстовий рельєф, є вапняки, доломіт, гіпс, кам'яна сіль, які мають різну розчинність. Найменшу розчинність мають вапняки (1 г кальциту при 15° розчиняється в 10000 см3 води) і найбільшу — кам’яна сіль (1 г галіту при 15° розчиняється в 3см3 води). Карстовий рельєф розвивається в рівній мірі в породах з різною розчинністю. Проте не всі розчинні породи за особливостями свого розповсюдження мають однакове географічне значення для карстових форм. Найбільш поширеними з цих порід будуть вапняки, а доломіт, гіпс, кам'яна сіль мають порівняно незначний розвиток.

 У багатьох областях вапняки складають товщі до декількох сотень метрів потужності і тягнуться в горизонтальному напрямі на десятки і сотні кілометрів, наприклад: Урал, Кавказ, Крим і ін. Тому карстові утворення, що мають важливе географічне і практичне значення, в першу чергу пов'язані з вапняками, які  мають широке і переважаюче розповсюдження серед розчинних гірських порід.

Поверхневі води в своєму складі завжди мають вуглекислий газ, який монокарбонати переводить в бікарбонати і тим самим збільшує розчинність вапняків і доломіту в 10 разів, в порівнянні з водою, що не містить вуглекислого газу. При дії вод на розчинні породи відбувається їх розчинення і частково механічне розмивання.

Процес розчинення є головним і таким, що веде до утворення карстових форм, а розмивання є другорядним і підпорядкованим розчиненню. Явища, що виникають в розчинних гірських породах, пов'язані з хімічними процесами їх розчинення, які виражаються в утворенні ряду поверхневих і глибинних форм, що відомі під назвою карстові процеси або просто карст.

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

 Карстовий процес і утворення карстових форм рельєфу відбувається при поєднанні ряду природних умов. Такими необхідними умовами є:

-  наявність хімічно чистих розчинних порід, що мають велику потужність і обширне горизонтальне розповсюдження.

-  поверхня повинна бути рівнинною або слабонахиленою.

- наявність окремих тріщин і тріщинуватих зон в розчинних породах.

- область з розчинними породами і рівнинною поверхнею повинна бути підведена над базисом ерозії.

Ця умова забезпечує вертикальну циркуляцію і горизонтальний стік ґрунтових вод, а все це забезпечує постійний рух вод і розчинення порід, оскільки застійні води швидко насичуються, а розчинення і карстоуворення припиняються.

Голий і покритий карст. Голий карст характерний для областей, де хімічно чисті породи виходять на поверхню і піддаються інтенсивному розчиненню поверхневими водами. Покритий карст відрізняється тим, що розчинні породи з поверхні прикриті плащем нерозчинних порід відносно невеликої потужності.

 Форми рельєфу карстових областей

Форми рельєфу карстових областей, що виникли в результаті вертикальної циркуляції і розчинної діяльності води, на поверхні представлені, головним чином, замкнутими западинами, поперечних розмірів, що відрізняються, глибиною, формою, крутизною схилів і ін.

До поверхневих форм карстових утворень відносяться: кари, блюдця і воронки, ували, природні шахти і колодязі.

Кари є характерними елементами мікрорельєфу голого карсту, вони представлені борознами і грабенами, витягнутими в одному напрямі або складно розгалуженими в різних напрямах. Глибина карових борозен досягає 5 м. Форма і величина кар залежить від хімічного складу і характеру тріщинуватості гірських порід. Іноді кари займають великі площі, утворюючи так звані карові поля, труднопрохідні внаслідок їх нерівної поверхні. Карові поля добре розвинені в Криму і на Кавказі.

 Блюдця і воронки - це округлі або овальні западини, глибиною від 2 до 20 м, в поперечнику - від 10 до 200 м. У блюдцях схили мають крутизну до 12°, а у воронок вони ще крутіші. На дні блюдець і воронок розвинена червона глина, що утворилася з нерозчинних продуктів або розвинуті тріщини і отвори, що поглинають воду. Блюдця і воронки утворюються в результаті поверхневого розчинення, а також в результаті глибинного розчинення порід і подальших обвалень і провалів.

 Ували (западини) утворюються шляхом з'єднання блюдець, що розрослися, і воронок. Глибина цих западин досягає 30 м, а розміри в поперечнику - 500-1000 м.

Природні шахти і колодязі є також западинами, але з прямовисними стінками. Шахти в поперечнику бувають 5-10 м, а глибина їх досягає декількох сотень метрів. Колодязі мають відносно невелику глибину (до перших десятків метрів). Шахти утворюються шляхом розчинення порід при вертикальній циркуляції вод в місцях перетину двох або декількох тріщин. Колодязі утворюються з шахт шляхом їх часткового завалу при обваленні стін, а також шляхом пошарового обвалення крівлі над підземними порожнечами.

 Підземні води карстових областей відрізняються особливостями своєї циркуляції.  Підземні води карстових областей рухаються у напрямку до околиць масивів і долин, що дренують ці масиви, де виходять у вигляді джерел. Сповільнений рух води відбувається значно глибше за дно річкових долин.

Карстові печери

 Карстовими печерами є підземні порожнечі або канали значних розмірів. Вони зустрічаються в різних породах і утворюються різними шляхами. Найбільш значними і поширеними є печери карстових областей, де вони утворюються в результаті розчинювальної дії підземних вод.

 Розташування печер визначається напрямом і шляхами руху підземних вод. Тріщини в розчинних породах, під дією вертикальної і горизонтальної циркуляції вод, розширюються і перетворюються на складну систему підземних порожнеч і каналів. По відношенню до горизонту печери можуть бути крутонахилені і горизонтальні.

Горизонтальні печери утворюються при горизонтальній циркуляції вод, вони розташовуються на рівні поверхні підземних вод, їх часто називають гротами. По дну цих печер протікають підземні струмки і річки, які витікають у вигляді крупних лоточників по околицях карстових масивів або у підніжжя схилів долин, що прорізають їх. Таким чином, гроти виводять підземні води карстових областей на поверхню

Натічні форми в печерах, представлені сталактитами і сталагмітами, починають розвиватися з тієї миті, як з'являються порожнечі, заповнені повітрям. Утворення натічних форм відбувається таким чином. На стелі печер, завдяки просочуванню, утворюються крапельки води, що містять в розчині галіт, гіпс або карбонатні мінерали, - у формі бікарбонатів і монокарбонатів. Крапельки з розчином усихають на стелі або падають на дно і там усихають. При усиханні крапельок на стелі накопичуються тонкі трубчасті бурульки, що звисають вниз звані сталактитами. При усиханні крапельок на дні печер утворюються куполоподібні або стовпоподібні нарости або сталагміти. Сталактити і сталагміти ростуть назустріч один одному, зливаються між собою в колони і химерні перегородки в печерах.

Найбільшою печерою вважається Кунгурська крижана печера, розташована поблизу р. Кунгур у західного схилу Уралу, вона протягнулася до 6 км. Багато печер на Кавказі і в Криму (Чатир-Даг), де вони легко доступні для спостереження.

Практичне значення карстових утворень винятково різноманітне. Вивчення карстових явищ має велике значення при гідрологічних дослідженнях, вирішенні питань водопостачання, розробки корисних копалини, проектуванні і будівництві будівель, шляхів сполучення і особливо гідротехнічних споруд. З похороненими карстовими утвореннями нерідко пов'язані родовища корисних копалини, наприклад: бокситів, бурих залізняків і ін.

 Запитання для самоконтролю

1. Які форми рельєфу карстових областей, Ви знаєте і в результаті  чого вони виникають?

2. В результаті чого утворюються блюдця і воронки?

3. Дати визначення карам .

4. Що являється причиною утворення шахт і  колодязів?

5. Назвати особливостями циркуляції підземних вод карстових областей. чим вони відрізняються?

6. Де і в результаті  чого утворюються печери карстових областей?

7.  Що називають  гротами?

8.  Що викликає натічні форми в печерах?

9. Як розвиваються сталактити і сталагміти?

10. Яке практичне значення карстових областей  рельєфу?Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru