Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Набивные стеллажи дл...
Законодавство про ГМ...
Современная система ...
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 10) Короткий конспект лекцій з дисципліни "Геологія з основами геоморфології" » 1. Процеси зовнішньої динаміки.
1. Процеси зовнішньої динаміки.

Всі процеси, що відбуваються в земній корі і на її поверхні називаються геологічними.

Ендогенні процеси – це прояв внутрішньої енергії Землі, що виникають у її надрах. До процесів у земній корі, викликаними внутрішніми силами, тобто до внутрішніх процесів, відносяться так звані тектонічні, магматичні і метаморфічні процеси. Внутрішні геологічні процеси приводять до впровадження в шари земної кори речовини глибинних зон  Землі й утворенню корисних копалин глибинного походження. Внутрішні сили Землі змінюють форми її поверхні, створюють нерівності у виді заглиблень і піднять і тим самим додають контрастність рельєфу і різноманітять його.

Екзогенні процеси відбуваються на поверхні Землі і на невеликій глибині в земній корі. Джерелами екзогенних сил є сонячна енергія, дія сили тяжіння і життєдіяльність організмів. До них  належать: робота текучих вод (водноерозійні і водноакумулятивні процеси), геологічна діяльність вітру, еолові процеси, карстові процеси, динаміка морських берегів та інш. Зовнішні сили прагнуть згладити нерівності, створені внутрішніми силами; вони додають земної поверхні більш-менш рівнинну форму, руйнуючи височини, заповнюючи поглиблення продуктами руйнування.

Руйнуючи земну поверхню, зовнішні сили створюють товщі осадових гірських порід і корисні копалини поверхневого походження. Внутрішні і зовнішні процеси поєднуються загальною назвою геологічних. Геологічні процеси, як утворюють рельєф, так його і  руйнують. В основному ці процеси протікають повільно і людині за все її життя неможливо помітити їх. Але є процеси,  що відбуваються в короткий проміжок часу і людина може спостерігати сам процес і побачити його результати.

Земна поверхня в кожен окремий момент свого існування представляє результат «боротьби» внутрішніх і зовнішніх геологічних сил. У деякі моменти з більшою інтенсивністю діють внутрішні сили, в інші ж моменти переважають зовнішні сили. Цим визначається зовнішній вигляд земної поверхні. Внутрішні і зовнішні процеси відбувалися протягом всієї історії розвитку Землі, вони відбуваються і зараз. Сучасна поверхня Землі безупинно видозмінюється під впливом цих  сил.

 Водноерозійні і водноакумулятивні (флювіальні) форми рельєфу

Водно-ерозійні і водно-акумулятивні форми рельєфу виникають і розвиваються завдяки діяльності водних потоків. Стік атмосферних опадів виникає завдяки наявності ухилів поверхні суші. Спочатку з'являються дрібні  струмочки, потім вони, поступово зливаючись, утворюють струмки, річки, ріки, що мають загальну назву - водні потоки. Останні прагнуть до найбільш низьких місць поверхні Землі, досягають і впадають в моря, озера або губляться в пісках пустель.

 Оскільки річки живляться за рахунок  атмосферних опадів, їх можна розглядати як продукт клімату. Це підтверджується наочно тим, що густота і водність річкової мережі тісно пов'язана з кліматом.

 Діяльність проточних вод підчинена простим механічним законам тяжіння.

 Потенційна енергія річки виражається відомою формулою

E = Mhg,

тобто вона прямо пропорційна масі води М і висоті падіння h.

 Геоморфологічна діяльність проточних вод має величезне значення в розчленовуванні поверхні суші, підведеної над рівнем моря, в перенесенні і перевідкладенні величезних мас продуктів руйнування гірських порід.

З екзогенних процесів, що перетворюють земну поверхню, робота текучих вод є найбільш важливою. Форми рельєфу, пов'язані з діяльністю проточних вод, мають найбільше розповсюдження і на поверхні суші вони зустрічаються майже усюди.

У діяльності проточних вод можна розрізняти площинний змив і лінійний розмив. Площинний змив представляє найбільш просту форму діяльності проточних вод. Він відбувається під час дощу на рівнинному схилі, який зверху покритий слабо водопроникними породами.

 Плоский потік захоплює у верхніх частинах схилу дрібний рихлий матеріал і переносить його до підніжжя схилу, де цей матеріал відкладається із зникненням потоку. Рихлий матеріал, принесений тимчасовими потоками і відкладений біля підніжжя схилів, отримав назву делювію або делювіальних відкладень. Для останніх характерна відсутність різкого сортування по величині частинок, відсутність шаруватості, велика водопроникність.

Поглиблення земної поверхні, витягнуті і відкриті у напрямі загального ухилу країни, вироблені або використані водними потоками називаються річковими долинами.

Для долин водноерозійного походження характерними ознаками є лінійний протяг у напрямі ухилу поверхні: вони можуть тільки зливатися, але ніколи не перетинаються одна з іншою. У природі відомі одиничні випадки, коли річка з єдиного русла розгалужується і утворює далі дві самостійні долини.

Ерозію, як процес розмиву, з яким пов'язано утворення долин, розрізняють трьох видів: глибинну, бокову і регресивну.

 Під дією глибинної ерозії відбувається поглиблення долини, при цьому річка врізається в земну кору у вертикальному напрямі.

 В результаті бокової ерозії відбувається розширення долини в горизонтальному напрямі. Це відбувається при підмиванні схилів долини у підошви і відступанні їх в сторони від русла річки на рівні дна долини.

 Під дією регресивної ерозії відбувається відсовування верхів'я долини вбік, протилежний напряму течії. Внаслідок цього відбувається подовження долин.

Відмітимо, що подовження долин відбувається не тільки унаслідок регресивної ерозії. При піднятті материків і відступанні моря річки немов би тягнуться за відступаючою береговою лінією і нарощують свою долину у напрямі течії.

Базис ерозії. Ерозійні процеси, особливо глибинна ерозія, а також розвиток ерозійного рельєфу, контролюються базисом ерозії. Базис ерозії — це поверхня, на рівні якої водний потік (річка, струмок) втрачає свою живу силу і нижче за яку він не може заглиблювати своє ложе.

Розрізняють нижній або головний базис ерозії і місцевий базис ерозії. Зазвичай за нижній базис ерозії приймають рівень того водного басейну (моря або океану), куди річка впадає. Насправді нижній базис ерозії часто лежить декілька нижче за цей рівень. Це видно з того, що дно багатьох річок опускається нижче за рівень моря, далеко вище за гирло. Наприклад, дно р. Волги на значній відстані на північ від її гирла лежить нижче за рівень Каспійського моря до 30 - 38 м.

Місцевим базисом ерозії називається кожна точка дна річки, яка тривалий час зберігає постійну висоту і може служити базисом ерозії для частини водотока, наступної безпосередньо вище за течією. Місцеві базиси ерозії зазвичай приурочені до виходів стійкіших порід.

 Морфологічні типи долин

У утворенні річкових долин бере участь лінійний розмив - ерозія всіх видів і денудація схилів. Співвідношенням інтенсивності ерозії і денудації схилів утворюють різні морфологічні типи долин, які визначаються формою їх поперечного профілю.

 За вказаною ознакою виділяють чотири головні типи долин: тесніни, каньйони, V-подібні і ящикоподібні долини.

Тесніни характерні своїми крутими або навіть прямовисними схилами, їх глибина у декілька разів більше ширини. В утворенні теснін бере участь, головним чином, глибинна ерозія; денудація на схилах виявляється слабо. Тесніни поширені в молодих гірських країнах: Кавказ, Тянь-Шань, Альпи і ін., де одночасно з підняттям відбувається урізання річкових долин.

 Каньйони представляють глибокі долини з крутими, часто ступінчастими, але не вертикальними схилами, їх глибина близька до ширини між брівками схилів, дно вузьке і зайнято руслом. В утворенні цього типу долин бере участь глибинна ерозія і, частково, денудація схилів. Вони характерні для гірських країн з сухим кліматом. У горах з вологішим кліматом каньйони утворюються в місцях залягання водопроникних порід. Класичним прикладом долин цього типу є каньйони р. Колорадо і її приток в США; є вони також на Кавказі, в Альпах і ін.

V-подібні долини в поперечному профілі мають форму латинської букви V. Вони спостерігаються в гірських країнах з достатньо зволоженим кліматом, їх розвиток відбувається при одночасному поєднанні глибинної ерозії і інтенсивної денудації схилів.

 Описані три типи долин всі разом називають ущелинами. Вони схожі тим, що спостерігаються в гірських країнах: їх схили круті, дно зайняте руслом, корінні схили одночасно є берегами русел річок.

Ящикоподібні або заплавні долини мають плоске і широке дно, зване заплавою, по якому протікає відносно вузьке русло річки. Корінні схили долини далеко відступають від русла і тому не є берегами річок. Глибина долин в порівнянні з шириною незначна, схили переважно пологі. У їх будові бере участь глибинна ерозія, бічна ерозія і денудація схилів. Цей тип характерний для рівнинних країн і для стійких платформених областей.

 Алювіальні відкладення і водноакумулятивні форми рельєфу

Водні потоки при русі витрачають свою живу силу, окрім розмиву, на перенесення уламкового мінерального матеріалу. Чим більше швидкість течії, тим більш крупніші уламки захоплюються потоками і  в більшій кількості.

 Текучі води, різний по величині  матеріал, переносять різним способом. Гравій, галька і валуни перекочуються по дну русла. При перекочуванні відбувається стирання твердих уламків порід. Тому гальки тим краще будуть окатані і закруглені, чим на більшу відстань вони перенесені.

 Піщані і глинисті частинки переносяться в зваженому стані, а розчинні мінерали (гіпс, галіт, кальцит) і солі -  в розчинах. При всякому зменшенні живої сили водних потоків перенесений ними уламковий матеріал відповідних розмірів відкладається. Це відбувається при зменшенні швидкості течії, що пов'язано, головним чином, із зменшенням падіння, а також при розширенні русла. Незалежно від причин при будь-якому зменшенні швидкості водних потоків відбувається відкладення  уламкових частинок.

 Мінеральні осади, утворені постійними водними потоками, називають алювіальними відкладеннями або алювієм.

 При всій різноманітності умов утворення алювіальних порід постійним є те, що уламковий матеріал завжди випадає з рухомого рідкого середовища. Ознаками алювію є: наявність сортування по величині частинок і наявність шаруватості.

 Річкові тераси

Терасами називають природні ступінчасті форми рельєфу. У терасі розрізняють платформу і уступ. У річкових долинах розрізняють поперечні і повздовжні тераси.

 Поперечні тераси виражаються в повздовжньому профілю долин. Вони, подібно до дамб, перегороджують долини впоперек, з ними в долинах  пов'язані водопади, пороги, бистрина і тому подібне Утворення поперечних терас зумовлене урізуванням долин в частині земної кори, яка складена чергуванням стійкіших і менш стійких пластів порід.

Повздовжні тераси в річкових долинах простежуються уздовж схилів і виражені в їх поперечному профілі. На поперечному профілі річкової долини, за наявністю терас на правому і лівому схилі, спостерігаються платформа терас з однаковою висотою над рівнем річки.

Повздовжні тераси на схилах річкових долин в своїй будові пов'язані із зміною рівня базису ерозії. Зміни висоти базису ерозії викликають чергування глибинної і бокової ерозії. Пониження або підвищення базису ерозії викликається відповідно вертикальним підняттям або опусканням суші. Отже, ряд терас на схилах річкових долин є результатом переривистого вертикального підняття суші і чергування глибинної і бічної ерозії. По геологічній будові виділяють два види повздовжніх терас: корінні і алювіальні або акумулятивні тераси.

 Корінні або тераси розмиву відрізняються тим, що вони складені тими ж корінними породами, в які врізана долина в даному районі. Алювіальні відкладення в будові таких терас участі не приймають. Ці тераси характерні для річкових долин гірських країн, де падіння річок значне, швидкості течії великі і алювій на дні долин майже не відкладається. При крутому падінні шарів такі тераси не утворюються.

 Алювіальні або акумулятивні тераси характерні тим, що в їх будові беруть участь алювіальні відкладення. Вони утворюються при чергуванні в долинах річок глибинної ерозії, бічної ерозії і акумуляції. Накопичення алювію на дні річкових долин відбувається після вироблення нормального профілю і утворення плоского дна. Тому, якщо на дні плоскої долини буде накопичена значна товща алювію, а потім відбудеться урізання нової фази долини, тераси, що утворилися, в цьому випадку,  будуть побудовані з алювіальних відкладень.

На схилах річкових долин спостерігається зазвичай по декілька ступенів повздовжніх терас: від 2-3 до 8-10. Тераси вищі, зазвичай і стародавніші, а нижчі, відповідно, більш молоді. Рахунок терас ведеться від низу до верху, від молодих до стародавніх. Перша – нижня тераса називається заплавою, останні, що розташовані вище, називають надзаплавними терасами.

Заплава - це плоске дно зрілої долини, покрите алювіальними відкладами, що затоплюється підчас повені, по якій тече, звиваючись в низьких берегах, річка. Її ширина змінюється від перших сотень метрів до перших десятків кілометрів. Рельєф заплави загалом рівнинний.  При детальному вивченні в заплаві, за особливостями рельєфу, розрізняють три частини: прируслова заплава, центральна заплава і притерасна заплава.

 Прируслова заплава, або прируслове підвищення, є валообразне підвищення, що прилягає близько до русла з однієї або обох його сторін, і витягнуте за течією у вигляді гряд, що обриваються, з відносними висотами 5—10 м. Такі гряди зазвичай складені пісками і покриті деревною і чагарниковою рослинністю. Піщані гряди прируслового підвищення утворюються під час повені при виході водного потоку з русла.

Центральна заплава відрізняється рівнинним рельєфом, вона під час паводків рівномірно заливається водою, тут відкладається в основному мул. На цій рівнині розвиваються багаті алювіальні грунти, на якій ростуть соковиті лугові трави.

Притерасна заплава, або притерасне пониження, виражено улоговиною, прилеглою до підніжжя уступу, яким друга тераса спускається до заплави.

Описані риси рельєфу заплави є характерними для рівнинних річок помірного кліматичного поясу. Вивчення терас в сучасних долинах розкриває закономірності вертикальних рухів земної кори в четвертинний період.

Запитання для самоконтролю

1. Що представляють собою водні потоки?

2. Які відклади називаються  делювіальними?

3. Дати визначення річкової долини.

4. Що таке ерозія, базис ерозії? На які види вона поділяється?

5. Назвати  головні типи долин, за якими ознаками вони виділяються?

6. Дати характеристику теснінам, каньйонам,заплавним долинам.

7.  Назвати ознаки алювія.

8.  Що викликає чергування глибинної і бокової ерозії?

9. Які види повздовжніх терас виділяють за геологічною будовою?

10. На які частини за особливостями рельєфу поділяється заплава?Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru