Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Профессии будущего и...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 6) Методические материалы
Статті: 6) Методические материалы
Оцінка економічної ефективності від використання гідрометеорологічної інформації у сільськогосподарському виробництві

Сільськогосподарське виробництво в значній мірі залежить від гідрометеорологічних умов. Своєчасне та правильне використання гідрометеорологічної інформації сприяє збільшенню прибутків господарств при сприятливих умовах та зменшенню втрат – при несприятливих погодних умовах.


Оцінювання тісноти кореляційної залежності між двома випадковими величинами

Мета завдання - закріплення знань по основах теорії кореляції, набутгя вмінь та навичок в оцінюванні тісноти кореляційної залежності між двома випадковими величинами.


Підручник по кліматорлогії (PDF)

Кліматологія – наука про клімат, закономірності його формування та географічного розподілу. Вона належить до системи гідрометеорологічних наук, які вивчають процеси, що відбуваються в атмосфері, океані та суші. В той же час кліматологія є географічною наукою, бо клімат – один з компонентів географічного середовища і розуміння кліматичних явищ можливе тільки з врахуванням географічних факторів, взаємозв’язаних з кліматом. В задачу кліматології входить з’ясування причин формування клімату під дією кліматоутворювальних чинників, опис клімату різних регіонів, їх класифікація і розподіл по Земній кулі, вивчення клімату історичного і геологічного минулого. В останній час першочерговою науковою і практичною проблемою кліматології є питання змін і коливань клімату, а також прогноз напрямку цих змін.


Поради правильного вибору засобів індивідуального захисту

На підприємствах, де виконують роботи зі шкідливими і небезпеч­ними умовами, а також — пов"язані із забрудненням чи несприятливи­ми метеорологічними умовами, завжди на часі питання: як забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.


Прогноз інтенсивності полягання зернових культур

Прогноз інтенсивності полягання зернових культур Полягання посівів зернових культур призводить до великих втрат врожаю, бо воно викликає проростання насіння, осипання зерна та низьку якість збирання.


Прогнозы влагообеспеченности посевов сельскохозяйственных культур

Как известно, для жизни растений и формирования их урожаев необходимы четыре главных фактора: свет, тепло, влага и удельные вещества. Наиболее изменчивыми как во времени, так и по территории является тепло и влага. Их недостатком или избытком объясняются значительные колебания урожаев.


Процедура обчислень при перевірці статестичних гіпотез

Мета завдання: засвоїти процедуру обчислень при перевірці статистичних гіпотиз, набуття вмінь та навичок в прийнятті статистичних рішень при перевірці статистичних гіпотез.

 


Розрахунок активної температури повітря.

В даній статті ми розглянемо як правильно розраховувати активну температуру повітря


Розрахунок вологозабезпеченості.

Вологозабезпеченість дуже важлива для агрометеоролога, тому для більш комфортного розрахунку була введена проста формула...


Розрахунок вологопотрібності за формулою А.М.Алпатьєва.

Вологопотрібність рослин, що прирівнюється до випаровуваності, розраховується за формулою А.М.Алпатьєва.


Розрахунок ефективної температури повітря.

В даній статті ми розглянемо як правильно розраховувати ефективну температуру.


Розрахунок середньої температури повітря за період.

Для того щоб без ускладнень визначити середню температуру повітря за вказаний період нам потрібно знати:


Розрахунок тривалості вегетаційного періоду.

В даній статті ми розглянемо як правильно розраховувати тривалість вегетаційного періоду для будь якого періоду вегетації


Розрахунок фактичного водоспоживання за період.

Фактичне водоспоживання за період розраховується згідно скороченого рівнянню водного балансу...


Система обработки почвы

Обработка почвы является важнейшим приемом в системе интенсивных технологий выращивания яро­вых зерновых культур. Ведущее звено зяблевой обработки — лущение стерни. После колосо­вых культур его проводят два-три раза....


Таблиця атрибутів форматування тексту на титульній сторінці.

Дані атрибути представлені як приклад  оформлення титульного листа  курсового проекту. Також можна використовувати для рефератів та доповідей та іншого.


Фізико-хімічні властивості грунту

В кислих (безкарбонатних) ґрунтах (дерново-підзолистих, сірих лісо-вих і ін.) суму обмінних основ визначають за методом Каппена-Гільковіца. Ґрунт обробляють відомою кількістю 0,1 н розчину НС1. У результаті вза-ємодії ґрунту із соляною кислотою її водень витісняє з вбирного комплек-су обмінні основи (Са, Мg і ін.)*(* Соляна кислота може частково розчи-няти в кислих ґрунтах полуторні окисли, що вносить деяку помилку у ви-значення суми вбирної основ). Знаючи кількість кислоти до реагування і після реагування з ґрунтом, по різниці визначають суму обмінних основ,
Кращі результати метод Каппена—Гільковіца дає на ґрунтах, бідних вбирними основами, наприклад на дерново-підзолистих.


Хімічні властивості грунту.

Гумусом ґрунту називають складний динамічний комплекс органічних сполук, що утворюється при розкладанні і гуміфікації органічних за-лишків у ґрунті.

Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru