Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: PoMaH
Останні статті
Agrotorg.in.ua - лучший помощник агронома
Правила посадки плодовых деревьев.
Все що потрібно знати про досходові гербіциди.
Підготовче відділення ОДЕКУ запрошує пройти під...
Методические указания по изучению дисциплины "А...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Лучшие мотоблоки в У...
Системный фунгицид: ...
Растущий — светодиод...
Что сажать после под...
Техника для заготовк...
LED лампы для растений
Как правильно выбира...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 17). Научні публікації
Статті: 17). Научні публікації
1). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області.

Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності цукрового буряку й агрокліматичні умови вирощування культури за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценарієм зміни клімату RCP 8,5 за період 2015-2050 рр. на території лісостепової області України - Вінницької.


2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду основних сільськогосподарських культур

Розглядаються в порівнянні показники волого-температурного режиму за період 1986 – 2005 рр. (базовий період) та очікувані їх зміни, розраховані за різними сценаріями змін клімату: GFDL-30%, А1В, А2, RCP4,5 та RCP8,5 на період з 2021 – 2050 рр. по території України.

Розрахунки показали, що очікуються найбільш різкі зміни кліматичних показників тепла та вологи в різних природно – кліматичних зонах в разі реалізації сценаріїв GFDL-30 %, А1В та А2. В разі реалізацій сценаріїв змін клімату RСР4,5, RСР8,5 термічні показни-ки очікуються на рівні середніх багаторічних в усіх природно-кліматичних зонах, окрім Пі-вденного Степу, де вони зростуть.

Різких змін в розподілі річних опадів по території Украї-ни за цими сценаріями не слід очікувати. При цьому для більшості регіонів тренд на збільшення кількості опадів найбільш можливий у випадку розвитку сценарію викидів RCP4.5. Проте очікується певне зменшення загальної кількості опадів за рік в цілому, та особливо за літні сезони впродовж вегетаційного періоду сільськогосподарських культур.

Ключові слова: зміна клімату, потепління, вегетаційний період, температура повітря, суми температур, опади, вологозабезпеченість, коефіцієнт зволоження.


3). Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Україні за сценаріями антропогенного впливу RCP

У статті розглянуто агрокліматичні умови формування продуктивності соняшнику під впливом змін клімату за сценаріями RCP 4.5 і RCP 8.5 . На основі моделі водно-теплового режиму та формування продуктивності соняшнику проведено розрахунки та порівняльний аналіз урожайності насіння соняшнику в кліматичні періоди 1986-2005 рр. та 2021-2050 рр.

При реалізації обох сценаріїв очікувані погодні умови будуть більш сприятливими для вирощування соняшнику в Східному Лісостепу України. Найбільший ризик недобору врожаю насіння соняшнику в окремі роки очікуватиметься в Південному Степу України, найзначніші втрати слід очікувати за умов реалізації сценарію RCP4.5.

Ключові слова: соняшник, період вегетації, зміни клімату, агрокліматичні умови, ризи-ки недобору врожаю.


Proceedings of articles the international scientific conference Czech
Труды включают материалы международной научной конференции «ПРЕИМУЩЕСТВА НАУКИ».

Все що потрібно знати про досходові гербіциди.

На сьогодні серед аграріїв кукурудза займає передове місце на українському полі. Кліматичні умови змінюються, вирощуються нові сорти посівного матеріалу, так само для цих сортів розробляються нові засоби захисту рослин (ЗЗР)...


Данілова Н.В. Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в центральному районі України

Виконано дослідження впливу змін клімату на формування продуктивності проса шляхом порівняння даних за сценарієм RCP4,5 та середніх багаторічних характеристик кліматичних та агрокліматичних показників. Оцінено вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів різних рівнів агроекологічної урожайності. Дана оцінка впливу агрокліматичних умов на формування урожаю проса в умовах зміни клімату. Встановлено відмінності в оптимальних значеннях інтенсивності ФАР, температури повітря і характеристик зволоження для центрального району України.

Ключові слова: просо, зміна клімату, урожайність, температура повітря, прирости, опади, вологозабезпеченість.Методические указания по изучению дисциплины "Агрометеорология"

Методические указания составлены ст. преподавателем кафедры математики и физики Н.А. Поповой в соответствии с государственными стандартами по образованию.


Моделювання врожайності ярого ячменю в україни з використанням супутникових вегетаційних індексів

Розглянуто результати чисельних експериментів щодо моделювання врожайності ярого ячменю по областях України за допомогою регресійних моделей, побудованих з використанням супутникових вегетаційних індексів NDVI і NDWI та похідних від них. У моделях використано також регіональний індекс блокування атмосфери для врахування циркуляційних умов у період вегетації. Верифікація моделей показала задовільну точність прогнозування врожайності з високою завчасністю.


Підготовче відділення ОДЕКУ запрошує пройти підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Для повного забезпечення абітурієнтів рівним доступом до вищої освіти здобутих на основі повної загальної чи середньої освіти відповідаючи державним вимогам проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Незалежне оцінювання проводиться кожного року з використанням передових технологій педагогічного тестування.


Разумова С.Т., Дронова О.О. Біологія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій викладено основні положення біологічної науки, розкриті поняття клітинної теорії, генетики, походження людини.
Наведений систематичний огляд органічного світу. Конспект лекцій призначений для студентів напряму «Екологія» денної та заочної форми навчання, а також може бути корисним для екологічних факультетів сільськогосподарського профілю.


Семенова І.Г. Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні

Просторово-часовий розподіл посушливих умов в Україні за період 2000-2013 рр. досліджено за допомогою індексів, які є продуктами супутникового зондування Землі, - нормалізованого вегетаційного індексу та індексу умов вегетації.


Семенова І.Г. Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів

Розглянуто особливості використання супутникових вегетаційних індексів - нормалізованого вегетаційного індексу NDVI та нормалізованого водного індексу NDWI в емпіричному моделюванні врожайності зернових культур. Для областей степової зони України побудовано лінійні регресійні моделі врожайності озимої пшениці, предикторами в якій є параметри, утворені від базових вегетаційних індексів - індекс умов вегетації та запропонований індекс вологості рослинності.
Також в моделі був використаний регіональний індекс блокування атмосфери для врахування циркуляційних умов на початку вегетації. Верифікація моделей показала задовільну точність
прогнозування врожайності з достатньо високою завчасністю.


Семенова І.Г. Моделювання урожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів

Розглянуто результати чисельних експериментів щодо моделювання врожайності ярого ячменю по областях України за допомогою регресійних моделей, побудованих з використанням супутникових вегетаційних індексів NDVI і NDWI та похідних від них. У моделях використано також регіональний індекс блокування атмосфери для врахування циркуляційних умов у період вегетації. Верифікація моделей показала задовільну точність прогнозування врожайності з високою завчасністю.


Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату.

В статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним сценаріям RCP2.6 і RCP8.5 максимальне зростання приземної температури повітря може досягти +2,1oC та +3,1oC відповідно. Опади будуть зростати за обома сценаріями. Частота слабких і помірних посух в середньому складе 10-14 випадків по всіх регіонах. Сильні і екстремальні посухи очікуються в 1-4 роках, але не повсюдно. Найбільш сильна посуха прогнозується в 2042-2045 рр.

Ключові слова: посуха, зміни клімату, кліматичний сценарій, індекс посухи.


Семёнова И.Г. Оценка пространственно-временного распределения засух на Украине в вегетационный период

Проблема мониторинга засушливых явлений в условиях глобальных климатических изменений остается неизменно актуальной как в научных исследованиях, так и прикладных задачах.

Засуха как комплексное явление, связанное с влажностью почвы и возникающее в результате, прежде всего, дисбаланса в количестве осадков, испарении и стока, сложно поддается описанию с помощью какого-либо одного метеорологического параметра. Поэтому, наряду с простыми оценками, связанными с определением нормы осадков или их аномалий, в настоящее время проводятся различные исследования по построению комплексных показателей или индексов, способных выявить как само явление засухи, так и его интенсивность.


Семёнова И.Г. Роль процессов блокирования в формировании засух на Украине

Проблема блокирования зонального потока является сложной гидродинамической задачей, которая до настоящего времени полностью не решена, поэтому для определения роли блокирующих процессов в формировании погодных условий конкретных географических районов актуальными остаются как синоптический метод, так и количественные методы с использованием так называемых индексов блокирования атмосферы, которые являются объективной оценкой структуры барического поля.


Тест на перевірку знань з дисципліни агрометеорологія

За допомогою даного тесту студенти зможуть перевірити свої знання з дисципліни агрометеорологія. Також тест дуже добре підходить для самостійної роботи студентів для закріплення набутих знань на протязі учбового семестру.

Перекладач
Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru