Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Профессии будущего и...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 6) Методические материалы » Безпечне експлуатування колісних сільськогосподарських тракторів
Безпечне експлуатування колісних сільськогосподарських тракторів

Безпечне експлуатування колісних сільськогосподарських тракторів

Сільськогосподарський трактор призначений для роботи в агрегаті з сільськогосподарськими машинами та знаряддям, а також для будівельних та меліоративних робіт. Його не слід використовувати на дорогах загального користування.

Трактор є технологічним транспортним засобом. Переважна більшість тракторів оснащені двигуном внутрішнього згоряння (дизельним двигуном). Бензиновими та електричними двигунами оснащують, як правило, міні-трактори, мотоблоки, газонні трактори, райдери.

Допуск до експлуатації

До експлуатації допускають трактор, який відповідає Вимогам до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогос­подарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільсько­господарської техніки, інших механізмів (затверджені наказом Мініс­терства аграрної політики України від 06.05.2009 № 316; далі — Вимоги і № 316). На нього має бути свідоцтво про реєстрацію (талон тимчасового обліку) і талон про проходження державного технічного огляду та номерний знак (п. 2.1 розд. II Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-бу­дівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, ін­ших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06.04.2010 № 173; далі — Правила № 173).

Тягове зусилля — сила, прикладена до зчіпного пристрою трактора, що діє у горизонтальній площині в напрямку його руху і яку застосовують для буксирування причіпного транспортного засобу (причепа або причіпної машини) (п. 3.2ДСТУ 7416:2013 «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Зусилля та опір тягові. Загальні вимоги»).

Перевірку тракторів, які допускають до експлуатації, та їхнє технічне обслуговування проводить на контрольно-технічному пункті з оглядовою ямою (естакадою) обслуговувальний персонал або відповідальна особа інженерно-технічної служби підприємства (п. 2.7, 2.8 розд. II та 4.4, 4.5 розд. VI Правил № 173).

Державну реєстрацію тракторів, підконтрольних Держпраці, проводять згідно з Порядком ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 № 270*), відомчу — згідно з Порядком відомчої реєстрації та ведення обліку великотон­нажних та інших технологічних транспортних засобів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8; далі — Поря­док № 8).

Перед реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям із обліку тракторів (крім зняття з обліку у зв"язку з непридат­ністю, вибракуванням та списанням) проводять державний техніч­ний огляд (п. 4 Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, за­твердженого наказом Держгірпромнагляду від 27.01.2010 № 9; далі — Порядок № 9). У разі державної реєстрації трактора оформлюють Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу за формами, наведеними у додатках 1,2 до Порядку № 9.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів пе­редбачена у разі:

1. Тимчасового ввезення на територію України під зобов"язання про зворотне вивезення. Реєстраційний документ і номерний знак на транспортний засіб, якщо він був зареєстрований поза межами Укра­їни, здають до експертно-технічного центру, а замість них отримують свідоцтво про реєстрацію та номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії (первинні реєстраційний документ і номерний знак повертають власникові по за­кінченні строку тимчасової реєстрації);

2. Передавання транспортного засобу у довгострокову оренду (лі­зинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видають із зазна­ченням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» стро­ку його дії, що визначають строком дії договору оренди (лізингу) або позички (первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здають до експертно-технічного центру, а по закінченні строку тимчасової реє- страціїїх повертають власникові; п. 29 Порядку № 8).

По закінченні строку тимчасової реєстрації технологічний тран­спортний засіб вважають незареєстрованим (п. 30 Порядку № 8).

На експлуатацію тракторів, які підлягають реєстрації в терито­ріальних органах Держпраці, підприємство має отримати дозвіл від Держпраці (п. 20 дод. З до Порядку видачі дозволів на виконання ро­біт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; далі — Поря­док № 1107) та додатково отримати дозвіл на монтаж, демонтаж, нала­годження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію тракторів (п. 2 дод. 2 до Порядку № 1107).

Реєстрацію тракторів, не підконтрольних Держпраці (а під­контрольних, наприклад, Держсільгоспінспекції України) проводять згід­но з Порядком організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, са­мохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоратив­них машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (затвердже­ний наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2013 № 202), Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорож­ньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (затверджений постановою Кабінету Міністрів Укра­їни від 08.07.2009 № 694) та Порядком роботи, пов"язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогоспо­дарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогос­подарської техніки, інших механізмів (затверджений наказом Міністер­ства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 № 644).

Введення в експлуатацію:

В експлуатацію вводять нові, капітально відремонтовані трактори або ті у яких змінився власник (оренда, лізинг, продаж).

Трактор в експлуатацію приймає комісія підприємства. Вона перевіряє наявність сертифікатів відповідності, комплектність та тех­нічний стан трактора за експлуатаційною документацією та зовніш­нім оглядом, випробуванням на холостому ходу та під навантаженням. За зовнішнім оглядом визначають загальний стан трактора та знаходять видимі дефекти. Випробуванням на холостому ходу перевіряють пра­цездатність усіх вузлів трактора (двигуна, гальмівних систем, приладів освітлення та сигналізації" тощо). Випробуванням під навантаженням ви­значають, чи відповідають фактичні параметри трактора його технічним характеристикам.

За результатами роботи комісії з приймання в експлуатацію трак­тора складають протокол або акт. Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджено поста­новою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137. На підставі про­токолу (акта) приймають рішення про те, чи можна використовувати трактор за призначенням.

До експлуатації допускають трактор, прийнятий комісією суб"єкта господарювання та взятий на облік (зареєстрований) в установленому порядку. Трактор вводять в експлуатацію наказом суб"єкта гос­подарювання, у якому визначають відповідальних осіб та обслуговувальний персонал. Трактор закріплюють за конкретним трактористом-машиністом актом. Як зразок форми Акта приймання машини в експлуатацію можна рекомендувати додаток 5 до ВСН 36-90 «Указания по зксплуатации дорожно-строительньїх машин», а як зра­зок форми Акта про закріплення машини за машиністом — додатка 17 до ВСН 36-90.

Трактор та його обладнання мають бути технічно справними:

· захисні огородження робочих органів надійно закріплені;

· з"єднання трубопроводів та рукави гідравлічних і пневматичних систем доступні для зовнішнього огляду;

· гумові рукави встановлені з урахуванням природного прогину;

· паливна система та система випускання відпрацьованих газів справні;

· дзеркала заднього видута противідкатні упори встановлені;

· пристрій звукового сигналу, замки дверей кабіни справні;

· рукоятки (важелі) та педалі керування робочими органами трак­тора вільно пересуваються, надійно зафіксовані та відрегульо­вані;

· опори (підніжки та драбини), поручні (перила та ручки) справні.

Не має бути:

· тертя, скручування, перегину та напруження рукавів при пере­міщенні конструктивних елементів трактора, а також підтікання експлуатаційної рідини;

· кріплення гідравлічних та пневматичних проводів за допомогою зварювання (розд. 6 Вимог № 316);

· перевищення встановлених норм вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність;

· у зварних з"єднаннях кабін або захисних каркасів тріщин, рако­вин, ненадійного з"єднання кабіни з рамою машини, а також де­формації каркасу.

Для довідки:

Трактор — моторизований колісний або гусе­ничний транспортний засіб сільськогосподарського або лісогосподарського призначення, що має щонай­менше дві осі та характеризується максимальною конструкційною швидкістю не менш як 6 кілометрів на годину, спеціально призначений для того, щоб тяг­ти, штовхати, везти і приводити в рух змінні причіпні машини, що використовуються для виконання сіль­ськогосподарських або лісогосподарських робіт, або буксирувати сільськогосподарські та лісогосподарські І причепи (п. 5 Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, сис­тем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 28.12.2011 №1367).

Загальні технічні вимоги до електрообладнання тракторів як ма­шини визначає ДСТУ ЕN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електро­обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги», відповідно до якого до електрообладнання трактора повинна мати доступ кваліфікована або проінструктована особа з електротехніки, та під кваліфікованою осо­бою з електротехніки розуміють «людину з відповідною освітою і досві­дом, що дозволяють їй передбачати ризики і уникати небезпек, які мо­жуть бути спричинені електрикою».

Електрообладнання тракторів має відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 3940:2007 «Електроустаткування тракторне. Загальні тех­нічні умови» (п. 5.23 ДСТУ 7322:2013 «Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови»).

У складних умовах виробництва трактори експлуатують відповідно до розробленої організаційно-технологічної документації (наприклад технологічної карти).

Організація експлуатації:

Облік тракторів здійснює суб"єкт господарювання, який їх утримує. Трактор та його причіп перед експлуатуванням споряджають номерним знаком, за яким його реєструють у журналі (наприклад книзі реєстрації тракторів, самохідних шасі, тракторних причепів і виданих номерних знаків). Трактор укомплектовують відповідно до настанови (інструкції) його експлуатування.

До кожного трактора має бути інструкція українською мовою (як виняток, інструкції з технічного обслуговування, призначені для спеціалізованого персоналу, залученого виробником або його уповноваженим представником, можуть бути однією з мов, зрозумілою для спеціалізованого персоналу; п. 54 дод. 1 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №62).

За кожним трактором ведуть облік: обсягів виконаних робіт, тривалості використання, фактичного наробітку, технічного обслуговування та ремонту.

Фактичний наробіток трактора визначають за даними лічильника роботи його двигуна або змінного часу. Відомості про наробіток заносять у паспорт (формуляр) трактора (як правило, щоквартально).

Трактор оснащують переднім буксирувальним пристроєм для ава­рійного буксирування (п. 5.21 ДСТУ 7322:2013), а також не менш як двома противідкатними упорами для підкладання під колеса (п. 2.4 розд, 11 Пра­вил № 173).

Трактори, задіяні на збиранні врожаю, забезпечують двома вогне­гасниками, двома штиковими лопатами та двома мітлами (пп. 8.1.1 Пра­вил № 730).

Колісні транспортні засоби забезпечують вогнегасниками відпо­відно до постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення ко­лісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння» від 08.10.1997 N0 1128 (п. 2 розд. II НАПБ В.01.054-2015/510), а також аптеч­кою медичною автомобільною АМА-1 з аварійним та експлуатаційним комплектами, укладеними в окремі герметичні поліетиленові пакети (пп. 3.1.1,4.2.1,4.2.2,4.2.4 ДСТУ 3961 - 2000).

Робочі органи фрез і ротаційних машин із примусовим приво­дом, що перебувають над грунтом, мають бути огороджені (п. 8.1.1 ДСП 3.3.2.041-99).

Після введення в експлуатацію трактора для зміни його функцій або надання нової функції, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи Інструментом, оператор може приєднати до трактора змінне обладнання

Якщо немає пристрою для контролю роботи машин з місця оператора, на сівалках, садильниках, культиваторах та інших машинах, де обслуговувальний персонал під час технологічного процесу переміщується щодо машини, передбачають майданчики шириною не менше 350 мм із запобіжним бортиком по передньому краю висотою не менше 70 мм. Посередині його обладнують спинкою або поручнями висотою 800-1200 мм і довжиною не менше 1/3 довжини майданчика (пп. 8.1.3 ДСП 3.3.2.041-99).

Трактори, що використовують для оброблення рослин отрутохімікатами, обладнують бачком для води ємністю не менше 5 л для миття рук обслуговувального персоналу (пп. 8.3.14 ДСП 3.3.2.041 -99).

Запуск двигуна:

Тракторні дизельні двигуни запускають електростартером, пуско­вим бензиновим двигуном, стисненим повітрям (наприклад ДЗТ-250), інерційним стартером із ручним приводом.

Заборонено експлуатувати сільськогосподарські дизельні тракто­ри без електростартерної системи запуску або пускового двигуна, керу­вання якими здійснюють із кабіни машини.

Трактор обладнують пристроєм, що унеможливлює запуск двигуна у разі увімкненої передачі (п. 4.2 розд. IV НПАОП 01.0-1.01-12; п. 2.2 Ви­мог Ш 31 б; п. 5.6,5.7 ДСТУ 7322:2013).

Перед пуском тракторного двигуна переконайтеся, що всередині нього відсутні сторонні предмети та в тому, що важіль ручки коробки передач у нейтральному положенні. Запускайте двигун у закритому приміщенні лише за наявності справної витяжної вентиляції. Тривала робота двигуна у закритому приміщенні дозволена лише за умови відсмоктування викидних газів за межі приміщення.

На сільськогосподарських роботахіз використанням навісного об ладнання дотримуються таких вимог безпеки:

· перед увімкненням гідросистеми або валу відбору потужнос ті трактора, початком руху або маневрування подають сигнал (отримують зворотній сигнал, якщо є двостороння сигналізація); переконавшись у безпеці, розпочинають роботу;

· у робочій зоні заборонено перебувати стороннім особам;

· не перевищують швидкості руху трактора, встановленої його технічними характеристиками;

· робочі органи трактора заглиблюють лише під час його руху;

· розвертають трактор при піднятому навісному обладнанні;

· не піднімають навісне обладнання з увімкненим валом відбору потужності;

· періодично перевіряють надійність причеплення (навішення) обладнання, кріплення і роботу робочих органів;

· перед заправленням паливо-мастильними матеріалами, іамі* ною, регулюванням та очищенням робочого органа (лемешів, лап тощо) трактор встановлюють на рівному майданчику, вимикають двигун, зафіксовують робочий орган та вживають заходів, що за­побігають самовільному руху трактора та його обладнання;

· заміну навісного обладнання виконують відповідно до експлу­атаційної документації у захисних рукавицях; для очищування робочого органу від налиплого грунту та залишків рослин вико­ристовують спеціальний пристрій («чистик»);

· при переміщенні трактора поза межами робочої зони навісне обладнання тримають у транспортному положенні.

Заборонено під час експлуатації трактора:

· використовувати несправне навісне обладнання;

· передавати управління трактором сторонній особі;

· залишати трактор із увімкненим двигуном та у не передбачених І для цього місцях;

· проводити роботи у нічний час із несправною світловою сигна­лізацією, залишати трактор на проїзній частині доріг із вимкне­ними габаритними або стоянковими вогнями;

· перевозити людей у кабіні, допускати перебування людей на рамі, причіпних або навісних пристроях, вантажі та причепах;

· рух заднім ходом без попереднього попереджувального сиг­налу;

· виходити з кабіни, регулювати, ремонтувати, чистити, змащува­ти трактор під час руху;

· очищувати робочий орган або проводити технічне обслугову­вання без зупинки та вимкнення двигуна, оглядати навісне об­ладнання трактора у піднятому положенні;

· використовувати відкриті джерела вогню під час заправляння, ремонту та у зонах, де складовані легкозаймисті та пожежонебезпечні речовини.

· Причіпний пристрій (причеп)

· Можлива кількість причепів у тракторному потягу залежить від тя- гової потужності трактора та дорожніх умов.

· Трактор із причепом обладнують міцним зчіпним пристроєм із пристосуванням для безпечного зчеплення (механічним фіксато- ром — шворнем). Трактор Із перекидним кузовом обладнують пристро- єм для фіксування кузова у піднятому положенні. Отвори у причіпних пристроях мають бути овальними. Міцність штиря для шплінтування має відповідати тяговому навантаженню. Причеп із трактором, крім з"єднання шворнем, з"єднують страхувальним ланцюгом (тросом). При експлуатуванні гальмівна система та система електроживлення тракто- ра і причепа мають бути з"єднані. Причіпні сільськогосподарські маши- ни із постійними робочими місцями забезпечують справною двобічною сигналізацією, з"єднаною під час роботи з трактором.

· Перебувати людям між трактором і причепом дозволено лише після зупинки транспортних засобів.

· У машини, яку буксирують на гнучкому зчепленні, мають бути справні гальма і рульове керування, а на жорсткому зчепленні — рульове керу­вання. Трактор із несправним рульовим керуванням буксирують спосо­бом його часткового навантаження на платформу або спеціальне опорне пристосування. Водію та іншим особам заборонено перебувати в кабі­ні. При буксируванні у світлий час доби незалежно від умов видимості на машині, яка буксирує, вмикають ближнє світло фар, а на тій, яку бук­сирують, — габаритні вогні у будь-який час. Жорстке зчеплення підбира­ють так, щоб відстань між машинами була не більше 4 м, гнучке — 4-6 м. Для позначення гнучкого зчеплення під час буксирування використову­ють прапорці або щитки розміром 200 х 200 мм із нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами із світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм (за винятком гнучкого зчеплення з покриттям із світло­повертального матеріалу; п. 7.19.22, 7.19.23, 7.19.25 НПАОП 01.41-1.01-01; п. 23.3,30.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306).

· Конструктивні вимоги щодо безпечного доступу до кабіни тракто­ра визначені у ДСТУ 150 26322-1:2013. Якщо висота від рівної поверхні землі до робочого місця оператора перевищує 550 мм (за умови вико­ристання рекомендованих виробником шин найбільшого діаметра і ви­значеним тиском у них або найбільших гусениць), то потрібно передба­чати засоби доступу на робоче місце (пп. 4.4.1.1 ДСТУ 150 26322-1:2013).

При зчепленні-розчепленні причепа необхідно дотримувати­ся таких вимог безпеки:

· зчеплення та розчеплення машини з причепами та напівпри­чепами проводити на рівній неслизькій поверхні з твердим по­криттям;

· не проводити зчеплення причепа у разі несправності зчіпного пристрою, відсутності інвентарних елементів закріплення (від­сутності шворня);

· не проводити зчеплення-розчеллення причепа до повної зупин­ки машини та не буксирувати одним трактором декілька причепів, з"єднаних паралельно;

· зчеплення трактора та причепа на території виробничої бази мають проводити як мінімум дві особи: подаючи трактор обережно, на ниж­чій передачі, малих обертах двигуна, плавно та без ривків, тракто­рист виконує вказівки особи, яка координує роботу (зчіплювача);

· при переміщенні трактора до причепа зчіплювачу заборонено перебувати на шляху його руху;

· безпосередньо перед зчепленням переконатися, що висота пере­дньої частини причепа забезпечує можливість закріпити причеп;

· перед зчепленням трактора з причепом розмістити причіп­ні пристрої (з'єднувальні шланги, електродроти тощо) так, щоб вони не заважали зчепленню;

· з"єднувати (роз"єднувати) причіпні пристрої лише після остаточ­ного зупинення трактора;

· після зчеплення приєднати з"єднувальні шланги та електродро­ти, страхувальний трос (ланцюг);

· після зчеплення починати рух плавно, без ривків, із подачею звукового сигналу, тільки за командою зчіплювача після пере­вірки надійності кріплення.

· При проведенні робіт на лінії (на відстані від виробничої бази) трактористу-машиністу дозволено проводити зчеплення одноосібно за умови дотримання таких вимог безпеки:

· загальмувати причіп стоянковим гальмом;

· перевірити справність причіпного пристрою;

· покласти підпірні колодки під задні колеса причепа;

· провести зчеплення, вмикаючи з"єднання гідравлічних, пневма­тичних та електричних систем трактора і причепа, а також крі­плення страхувального троса (ланцюга) на причепі.

· При перевезенні вантажів у тракторному причепі дотримуватися таких вимог безпеки:

· забезпечити надійне кріплення вантажу, під час руху різко не гальмувати, знижувати швидкість перед поворотами, закру­гленнями та нерівностями дороги, звертаючи особливу увагу на дорожні знаки щодо висоти проїзду та контролюючи висоту проїзду воріт, мостів, наземних інженерних мереж, дерев тощо;

· навантажувати і розвантажувати вантаж при вимкненому двигуні;

· вивантажувати вантаж біля підземної споруди або земляної виїмки за наявності колесовідбійного пристрою (бруса), а у разі І його відсутності — не під"їжджати на відстань ближче ніж 1 м від заднього колеса до краю виїмки.

· При роботі трактора в агрегаті зі скиртоукладником дотриму­ватися таких вимог безпеки:

· постійно стежити, щоб випускний колектор та випускна труба І двигуна були захищені від потрапляння соломи;

· при роботі трактора з тросово-рамочною волокушею її трос або ланцюг мають бути такої довжини, щоб солома була на відстані не ближ­че 5 м від трактора, при цьому на гаку троса встановлюють обмежувач, який перешкоджає ковзанню кільця по тросу;

· трактор, що працює на механічному навантаженні і на транспор­туванні соломи та сіна, обладнують іскрогасниками для запобігання за­горянню кормів від безпосереднього зіткнення з вихлопними трубами, колекторами або глушниками, тракторами-тягачами, задіяними на ван­тажно-розвантажувальних роботах, заборонено під"їжджати до скирт, штабелів ближче 3 м (п. 8.2.2, 8.2.3 Правил пожежної безпеки в агро­промисловому комплексі України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 № 730/770; далі — Правила № 730);

· не під'їжджати трактором до виробничих приміщень, складів продукції та шохів (трактор зупиняють на відстані не ближче 10 м від бу­динків, скирт та шохів; п. 8.5.3 Правил № 730).Опубліковано: Admin April 11 2019 · Категорія: 6) Методические материалы · 0 коментарів · 489 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru