Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: PoMaH
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Печное топливо в Укр...
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 15) Агрометеорологічні розрахунки » Основи агрометеорологічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарського виробництва
Основи агрометеорологічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарського виробництва

Терміни та їх визначення

Агрометеорологічна величина - кількісний вираз агрометеорологічних показників або ознак, що визначається внаслідок взаємодії атмосфери і підстильної поверхні з об"єктами та процесами землеробства і рослинництва. Отримується в результаті спостережень та агрометеорологічних узагальнень. Є складовою частиною агрометеорологічної інформації.

До узагальнених агрометеорологічних величин належать середні, оптимальні значення, біологічні екстремуми, коефіцієнти продуктивності, статистичні параметри сукупності об"єктів, дані оцінки врожайності за певних агрометеорологічних умов тощо.

Агрометеорологічні величини є неперервними (які в певних межах можуть набувати будь-яких значень) і дискретними (які змінюються переривчасто. Напр., кількість рослин на 1м 2 і ін).

Агрометеорологічні дані - наведені у формалізованому або неформалізованому вигляді факти, явища, процеси фізичного, морфологічного, біологічного та іншого характеру, що сумісно описують стан атмосфери, ґрунту, культур і інших сільськогосподарських об"єктів у їх взаємозв"язку і взаємодії, як єдиної системи. Вони є основою агрометеорологічної інформації, за якою складають агрометеорологічні телеграми, агрометеорологічні бюлетені, довідки, прогнози, щорічники, посібники, довідники тощо.

Агрометеорологічна довідка - детальний опис поточних агрометеорологічних умов за певний період, що суттєво вплинули або впливають на сільськогосподарське виробництво (про ушкодження культур несприятливими гідрометеорологічними явищами, поточні погодні умови для посіву або збирання культур і т. ін.), інформація про стан посівів і їх забезпечення вологою на великих площах, отримана за даними авіаційних або наземних обстежень і т. ін.

Агрометеорологічне забезпечення землеробства - один із провідних видів спеціалізованого гідрометеорологічного забезпечення, частина гідрометеорологічного забезпечення сільського господарства, що вміщує також агрометеорологічне обслуговування й агрометеорологічні послуги.

 

Агрометеорологічна мережа - система пунктів агрометеорологічних спостережень, станцій, постів, засобів агрометеорологічних обстежень та ін., розташована за відповідними науковими засадами.

Агрометеорологічний огляд - опис агрометеорологічних умов за місяць, сезон, вегетаційний період, за холодний період, за сільськогосподарський рік і їх вплив на сільськогосподарське виробництво.

Агрометеорологічне обслуговування - спеціалізований вид гідрометеорологічного обслуговування користувача агрометеорологічною інформацією та іншими послугами, у т.ч. за плату на договірних засадах.

Агрометеорологічний прогноз - науково-обґрунтований прогноз, що висвітлює ступінь сприяння очікуваної погоди зростанню врожаю сільськогосподарських культур, проведенню сільськогосподарських робіт, використанню тих або інших агротехнічних заходів.

Агрометеорологічні спостереження - система засобів, прийоми: методів одночасного визначення ознак сільськогосподарських об"єктів (стану, росту, розвитку продуктивності, врожайності сільськогосподарських культур, стану ґрунту, технологічних операцій тощо) з характеристиками стану атмосфери.

Агрометеорологічна станція - спеціалізована оперативно-виробнича організація, що забезпечує отримання вихідної агрометеорологічної інформації для гідрометеорологічного забезпечення

сільськогосподарського виробництва і державним і управління та проводить спостереження згідно з програмами агрометеорологічних досліджень.

Агрометеорологічні умови - сукупність агрометеорологічних факторів, поєднаних спільним різноманітним впливом на рослинні організми та інші об"єкти сільськогосподарського виробництва у визначеному місці за певний інтервал часу.

Агрометеорологічні фактори - зовнішні геосферні (метеорологічні гідрологічні) причини або головні умови життєдіяльності (стану, росту, розвитку і продуктивності) та структури окремих сільськогосподарських об"єктів (сільськогосподарських культур ґрунтів, ланів, угідь); відображаються за агрометеорологічними даними.

Агрометеорологічні щорічники - систематизована, науково обґрунтована збірка зведень агрометеорологічних умов вегетації, перезимівлі і реакції на них сільськогосподарських культур у певному році на відповідній території за даними гідрометеорологічних станцій, постів за окремими метеорологічними величинами за ростом і розвитком культур, вологістю фунту тощо. Щорічна офіційне друковане видання продукту праці Держгідромету з питань агрометеорології різних гунтово- кліматичних зон України є складовою частиною агрометеорологічного кадастру, розраховане для використання в науковій та практичній роботі агрометеорологів, спеціалістів сільського господарства та інших галузей національної економіки.

 

Атлас - систематизований збірник карт, об"єднаних спільною програмою в єдиний цілісний картографічний твір з пояснювальними текстами до цих карт.

Вегетація - сукупність процесів активної життєдіяльності рослин, притаманними ознаками росту і розвитку протягом їх вегетаційного циклу.

Вегетаційний цикл - період в онтогенезі рослин, протягом якого агрометеорологічні умови сприяють вегетації і відтворенню одного покоління. У однорічних озимих і дворічних рослин вегетаційний цикл поділяють на періоди літньо-осінньої вегетації, зимового спокою і весняно-літньої вегетації, охоплюючи два вегетаційні періоди, які обмежені датами припинення та поновлення вегетації.

Вологозабезпечення посівів - агрометеорологічний показник ступеня задоволення вологопотреби рослин протягом усієї вегетації і в окремі міжфазні періоди за будь-якого значення запасів продуктивної вологи.

Вологопотреба рослин - біологічна властивість рослин, зумовлена спадковими ознаками споживати таку кількість вологи, яка потрібна для одержання максимальної врожайності даної культури за оптимальних умов. Кількісну вологопотребу рослин визначають показниками сумарного випаровування, оптимальних запасів вологи у ґрунті або оптимальної кількості опадів за кожен міжфазний період та за весь вегетаційний цикл.

Гідрометеорологічне забезпечення - діяльність органів Державної гідрометеорологічної служби, спрямована на обов"язкове й систематичне доведення гідрометеорологічної інформації загального користування, а також термінової гідрометеорологічної інформації до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення.

Гідрометеорологічне забезпечення сільського господарства - багаторівнева система адміністративно - організаційних і функціональних структур, що здійснює виконання агро- й зоометеорологічного забезпечення, обслуговування й надання послуг, система засобів і операцій з отримання, опрацювання, поширення й використання загальних та спеціалізованих видів гідрометеорологічної інформації.

Гідрометеорологічна інформація загального користування - сукупність даних про фактичні та очікувані гідрометеорологічні умови, отриманих шляхом стандартних спостережень, проаналізованих і оброблених за встановленими методиками та занесених на паперові або технічні носії інформації.

Гідрометеорологічне обслуговування - один із видів гідрометеорологічної діяльності, що вміщує надання користувачам за плату на договірних засадах гідрометеорологічної інформації та інших послуг. Поділяється на загальне та спеціальне.

 

Гідрометеорологічне попередження - інформаційне повідомлення попереджувального характеру про очікувані несприятливі або стихійні гідрометеорологічні явища. Його подають за відповідними схемами розповсюдження гідрометеорологічної інформації, що передбачають перелік обов"язкових адрес, час і звістку про наявність надходження.

Гідрометеорологічна послуга - вид гідрометеорологічної діяльності, спрямований на залучення юридичних і фізичних осіб як постійних клієнтів для отримання фахових, виробничих, методичних, консультаційних, наукових і інших послуг. Їх метою може бути визначення впливу агрометеорологічних умов на об"єкти землеробства, більш повне й кваліфіковане використання агрометеорологічної, агрокліматичної та іншої гідрометеорологічної інформації в наслідках господарської, комерційної, страхової, банківської, керівної, наукової та інших видів діяльності, оцінка і дослідження можливого рівня продуктивності за існуючих гідрометеорологічних умов тощо.

Гідрометеорологічні спостереження - один із видів гідрометеорологічної діяльності, що полягає в інструментальних вимірюваннях та візуальних оцінках гідрометеорологічних умов і стану атмосфери.

Гідрометеорологічна станція - спеціалізована установа для отримання первинної гідрометеорологічної інформації, на якій за визначеною програмою, єдиною методикою і стандартними засобами (з урахуванням географічних особливостей місцевості) здійснюють регулярні метеорологічні (за станом атмосфери) та гідрометеорологічні (за станом підстильної поверхні) спостереження.

Гідрометеорологічні умови - сукупність окремих ознак поголи процесів, явищ, окремих параметрів атмосфери, підстильної поверхні за певний час, що спричинюють їх подальші зміни або викликають відповідний відгук (реакцію) інших об"єктів, живих організмів, навколишнього природною середовища, галузей економіки тощо.

Гідрометеорологічна служба — система державних органів, підприємств, установ та організацій, що забезпечують виконання комплексу робіт з проведення спостережень, збору, обробки, передачі, зберігання і використання даних у сфері гідрометеорології, кліматології, геофізики, а також базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища та надання відповідної інформації.

Завчасність прогнозу - проміжок часу (кількість годин, діб, місяців) між моментами дії прогнозу та настанням (початком або кінцем) очікуваного явища, фази розвитку рослин, стану ґрунту, посухи та ін.

Зведення агрометеорологічне - агрометеорологічна інформація, яку використовують в оперативній роботі або для передачі споживачеві з метою агрометеорологічного забезпечення землеробства в певний період або строк спостереження.

 

Інструкція - керівний нормативний документ, що містить у собі правила, які регламентують порядок проведення і виконання певних робіт в організаціях, та установах гідрометеорологічної служби.

Карта агрокліматична - карта географічна, на яку нанесено показники просторового розподілу агрокліматичних ресурсів, умов, агрокліматичних показників, небезпечних метеорологічних явищ для сільського господарства, районування території стосовно агрокліматичних особливостей вирощування сільськогосподарських культур (строків їх вегетації, умов перезимівлі озимих тощо).

Методичні рекомендації - один із видів нормативно-виробничогоо видання, що містить сукупність науково обґрунтованих порад, побажань щодо використання гідрометеорологічної інформації під час вирішення практичних завдань агрометеорологічного забезпечення сільського господарства. На відміну від керівних документів методичні рекомендації носять рекомендаційний характер.

Метеорологічні величини - властивості і склад метеорологічних об"єктів, які можна виміряти.

Спостережна ділянка - спеціальна ділянка для регулярних агрометеорологічних спостережень на сільськогосподарських угіддях, що, як правило, розташована на відстані не більше 10-12 км від метеорологічного майданчика гідрометеостанції.

Спеціалізована гідрометеорологічна інформація - сукупність даних про фактичні та очікувані гідрометеорологічні умови і стан забруднення навколишнього природного середовища, отриманих шляхом стандартних та додаткових спостережень, які використовуються для платного гідрометеорологічного обслуговування зацікавлених юридичних і фізичних осіб в обсягах і формах, що задовольняють їх потреби.

Таблиці агрометеорологічні - форми, спеціально розроблені для запису матеріалів агрометеорологічних спостережень на гідрометеорологічних станціях і постах після їх первинної обробки.

Штормове попередження - застережне метеорологічне повідомлення про стихійні атмосферні явища, різкі зміни погоди, поєднання небезпечних явищ та випадків екстремально високого забруднення навколишнього природного середовища.Опубліковано: Admin November 26 2017 · Категорія: 15) Агрометеорологічні розрахунки · 0 коментарів · 432 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru