Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: PoMaH
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Интернет магазин коф...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 15) Агрометеорологічні розрахунки » Фенологічні прогнози: Методи прогнозів фаз розвитку плодових культур.
Фенологічні прогнози: Методи прогнозів фаз розвитку плодових культур.

За початок розвитку плодових культур вважається перехід середньої за добу температури повітря через 5ºС. Однією з основних фаз у розвитку плодових культур є цвітіння. Від умов погоди в цей період залежить родючість плодових.

Прогноз цвітіння плодових було розроблено одним із перших. О.О. Шіголевим були отримані показники швидкості розвитку плодових дерев, які відображались сумами температур.

У плодових дерев час настання фази цвітіння добре співпадає з часом накопичення певних сум ефективних температур, дивись таблицю:

Таблиця – Суми ефективних температур (вище 50С)
від початку вегетації до цвітіння плодових культур

Культура, сорт Σt>5 о
 Абрикос краснощокий  88
 Груша – усі сорти  125±10
 Вишні – Володимирська, Любська  150±10
 Яблуня – Антонівка звичайна, білий налив, жовтий налив, Апорт, Кальвіль, Папіровка, Джанатан, Пепін  185±10
 Яблуні – усі інші сорти  125±10

Якщо в період підрахунку сум ефективних температур виникло похолодання, а потім знову потеплішало, то суми температур продовжують підрахувати після похолодання.

Окрім сум температур, складання прогнозу цвітіння плодових культур виконується також за формулою, яку запропонував Л.Н. Бабушкін:

n=∑t>5°C/(T-5)  

де

n – тривалість періоду від переходу середньої температури повітря через 5ºС до зацвітання;

Σ t>5°C– сума ефективних температур, ºС;

Т – середня температура повітря за прогнозований період, ºС.

Слід зауважити, що навесні, коли складається прогноз цвітіння плодових, в окремі дні середня температура повітря може бути нижче 5ºС. Тому суми ефективних температур у такому випадку визначаються з таблиці:

Таблиця – Суми ефективних температур (вище 5ºС) за декаду при різних значеннях середньої декадної температури повітря. 

Середня

декадна t°C

Десяті долі градусів
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  1,0  1,0 1,0   1,0  1,0  1,0 1,2   1,4  1,6  1,8
1  2,0  2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9
2

 3,0

 3,1  3,2  3,3  3,4  3,5  3,6  3,7  3,8  3,8
3  4,0  4,2  4,4  4,6  4,8  5,0  5,7  6,4  7,0  7,5
4  8,0  8,4  8,8  9,2  9,6  10,0  10,6  11,2  11,8  12,4
5  13,0  13,6  14,2  14,8  15,4  16,0  16,6  17,2  17,8  18,4
6  19,0  19,6  20,2  20,8  21,4  22,0  22,6  23,2  23,8  24,4
7  25,0  25,6  26,2  26,8  27,4  28,0  28,8  29,6  30,1  31,2
8  32,0  32,8  33,6  34,4  35,2  36,0  37,0  38,0  39,0  40,0
9  41,0  41,8  42,6  43,4  44,2  45,0  46,0  47,0  48,0  49,0
10  50,0  51,0  52,0  53,4  54,0  55,0  56,0 57,0   58,0  59,0

 Допустима помилка прогнозу ± 4 дні.

При складанні прогнозу цвітіння плодових культур необхідно також розрахувати імовірність припинення заморозків на очікувану дату цвітіння.
Для розрахунку імовірності припинення заморозків на дату цвітіння плодових
необхідно знати середню багаторічну дату припинення заморозків для даного
району та коефіцієнти для різних значень імовірності. Коефіцієнти розраховані (а ) І.А. Гольцберг дивись таблицю.
І.А. Гольцберг також розраховані значення середньоквадратичних відхилень (σ) дат заморозків і побудовано карту значень σ для всієї території СНД.

Таблиця – Значення коефіцієнтів (а) ( за І.А. Гольцберг)

 

Імовірність

%

50 40 30 20 10 0
50 60 70 80 90 100
Коефіцієнт  0  -0,25  -0,52  -0,84  -1,28  -2,25
 0  0,25  0,52  0,84  1,28  2,25

Відхилення у днях 

при σ = 10

 0  -2  -5  -8  -13  -22
 0  2  5  8  13  22

Перемножуючи коефіцієнт (а) на значення σ отримують відхилення у днях від середньої багаторічної дати припинення заморозків навесні відповідно різної імовірності припинення заморозків. Порівнюючи очікувані дати цвітіння з датами припинення заморозків різної імовірності, отримують імовірність припинення заморозків на цвітіння.

Методи прогнозу термінів настання основних фаз розвитку винограду

Основні розробки щодо прогнозування дат настання фаз розвитку винограду виконанні у Закавказькому науково-дослідному гідрометеорологічному інституті Ш.І. Церцвадзе та його послідовниками. Ці розробки засновуються на врахуванні теплозабезпеченості території. Прогнозування дат настання фаз розвитку винограду йде двома шляхами: шляхом набору необхідної суми активних температур та шляхом набору необхідної суми балів.

 

Використовуючи положення Т.Д. Лисенка та О.О. Шульгіна про те що тривалість міжфазних періодів залежить від термічного режиму, Ш. Церцвадзе визначив термічні показники у вигляді сум активних температур вище 10ºС, необхідних для настання фаз розвитку винограду найбільш поширених пізньостиглих сортів Ркацителі і Цицка, lдивись таблицю.
Дослідження показали, що суми температур можуть змінюватись, особливо в роки з підвищеним температурним режимом. При підвищенні температури повітря розвиток рослин прискорюється але тільки до певної межі, а потім – уповільнюється.

Ш.І. Церцвадзе встановлено, що оптимальною температурою розвитку винограду є 25ºС.

Таблиця – Суми активних температур, що
необхідні для проходження міжфазних періодів винограду

Фаза 

розвитку

Суми температур °С
 Ркацителі  Цицка
 Набухання бруньок – початок цвітіння  830  850
 Набухання бруньок – кінець цвітіння  1050  1030
 Кінець цвітіння  220  180
Початок цвітіння – стиглість  2400  2780

Для отримання більш стійких показників Ш.І. Церцвадзе запропонував оцінювати температуру повітря у балах, дивись таблицю і визначив суми балів, необхідних для настання тієї чи іншої фази розвитку.

Таблиця – Оцінка температури повітря у
балах

Середня температура °С  Оцінка у балах  Середня температура °С   Оцінка у балах
 8-10,0  0,5  25,1-30,0  1,5
 10,1-15,0  1,0  30,1-35,0  1,0
 15,1-20,0  1,5  35,1-40,0  0,5
 20,1-25,0  2,0    

Розрахунок дат настання основних фаз розвитку винограду за сумою балів виконується за формулою:

 Д=Д1+В-(В1/В2)

 де:

Д1 – дата складання прогнозу; 

в – середня сума балів, необхідна для проходження міжфазного періоду;

в1 – накопичена сума балів на дату складання прогнозу;

в2 – оцінка у балах очікуваної температури повітря.

Крім того, Ш.І. Церцвадзе та А.Ф. Снопок встановлено залежність між датами переходу температури повітря вище визначеної межі і початком цвітіння, дозрівання та початком збору ягід.

Авторами розроблені залежності між датами переходу температури повітря через 15°С навесні (Д1) і початком цвітіння винограду (Д).

Таблиця – Сума балів, необхідна для проходження міжфазних періодів винограду

Міжфазний

період

Суми балів
Ркацителі Цицка
Набухання бруньок - цвітіння 70 71
Початок цвітіння - кінець цвітіння 20 14
Початок цвітіння - стиглість 204 250

Ці формули мають вигляд:

Д=Д1+30

а також залежності між датами дозрівання і збору ягід і датою переходу температури
повітря через 20° С (Д1).

Для Західної Грузії і Північного Кавказу:

Д=Д1+125

 Для Картлі та Кахетії:

Д=Д1+98

За отриманими залежностями пропонується прогнозувати дати настання початку і кінця цвітіння та дозрівання ягід винограду.
Розроблені також методи прогнозу набухання бруньок, утворення суцвіть, цвітіння та дозрівання винограду в умовах Узбекистану. Методи розроблені С.П. Анікеєвою та І.Г. Сабініною на основі
температурних показників Л.Н. Бабушкіна.

Методи прогнозу термінів настання початку достигання винограду

 За основу методів прогнозів настання фаз розвитку винограду використано забезпеченість вегетаційного періоду винограду теплом. В цілому найчастіше складається прогноз термінів достигання винограду.

Метод цього прогнозу розроблено Т.І. Турманідзе та Н.Б. Бідзінашвілі. При розробці його за основу взято роботу Ф.Ф. Давітая по прогнозуванню теплозабезпеченості вегетаційного періоду.

Авторами методу встановлені залежності тривалості періоду розпукування бруньок – початок достигання від дати розпукування бруньок та тривалості періоду розпукування бруньок – кінець цвітіння, а також від сум середніх добових значень температури за цей період. Т.І. Турманідзе та Н.Б. Бідзінашвілі шляхом статистичної обробки матеріалів спостережень отримані рівняння регресії для розрахунку початку достигання ягід для більшості стандартних сортів для основних виноградарських районів Грузії та Північного Кавказу дивись таблицю.

Таблиця – Рівняння регресії для прогнозу дати початку достигання винограду

Райони Рівняння
Західна Грузія (від 20.02) У=-1б38х+219,2
Кахетія (від 20.03) У=-0,868х+156,0
Сангорі (від 20.03) У=-1,03х+145,6
Масхеті та Картлі (від 10.08) У=-1,21х+170,5
Рага, Лечхуми (від 20.03) У=- 1,23х+174,8

де: 

z – дата початку дозрівання ягід;

х – тривалість періоду розпукування бруньок – кінець цвітіння;

у – сума температур за той же період.

Прогноз складається наприкінці цвітіння, в червні. Тобто його завчасність 2 – 2,5 місяці.

Приклад. Скласти прогноз дозрівання винограду у 2003 р. Дата розпукування бруньок 24 квітня. Підраховується кількість днів від 20 березня до 24 квітня. Це становить 35 днів. Підставляється кількість днів (35) у друге рівняння таблиці.

У=-0,868*35+156,0=126

Тобто очікувана тривалість періоду від розпускання бруньок до початку дозрівання становить 126 днів. Початок дозрівання настане 27 серпня.

 

Опубліковано: Admin February 08 2015 · Категорія: 15) Агрометеорологічні розрахунки · 0 коментарів · 2954 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru