Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 17
Новий користувач: amaksimova
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Интернет магазин коф...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 15) Агрометеорологічні розрахунки » Фенологічні прогнози: Прогнози фаз розвитку пізніх ярих культур.
Фенологічні прогнози: Прогнози фаз розвитку пізніх ярих культур.

Пізні ярі культури (просо, гречка, кукурудза, рис, овочеві) це теплолюбні культури. Нестача тепла призводить до того, що культури не визрівають. Крім того, пізні весняні та ранні осінні заморозки викликають пошкодження цих культур. Тому прогнозування термінів сівби цих культур, та настання фаз розвитку з врахуванням умов, що склалися та очікуються, має велике практичне значення.

Прогноз фаз розвитку кукурудзи

Метод прогнозу дат настання фаз розвитку кукурудзи розроблено Ю.І. Чирковим і засновується він на зв'язку темпів розвитку кукурудзи з термічним режимом. Найчастіше у виробництві для кукурудзи розраховуються дати викидання волоті, молочної та воскової стиглості. Ю.І. Чирковим встановлено, що різні за скоростиглістю сорти кукурудзи вимагають різних сум ефективних температур. Для кукурудзи властиві особливості, що різні за скоростиглістю сорти мають різну кількість листків. Кількість листків на головній стеблині у кукурудзи є сортовою відзнакою.

Між кількістю листків, що утворюються на стеблі кукурудзи та сумою температур (вище 10°С) за період утворення цих листків існує тісний зв’язок. Середня сума ефективних температур за один міжлистковий період становить 30°С ± 2°С. Тривалість періоду утворення листків у кукурудзи розраховується за рівнянням:

n = 30*(N+1)/C(t-10)

де:

n – тривалість періоду, дні;

N – кількість міжлисткових періодів;

t – середня температура періоду, ºС;

С – поправочний коефіцієнт, який визначається з таблиці;

Таблиця – Залежність поправочного коефіцієнту (С) від середньої
температури повітря (tср)

tср0С  С tср0С  С 
 20  1.00  24  0.90
 21  0.98  25  0.87
 22  0.96  26  0.84
 23  0.93  27  0.80

Дослідженнями Ю.І. Чиркова встановлено, що оптимальною температурою для розвитку кукурудзи у
період від 3-го листка до викидання волоті є температура 20 – 24°С. Більш висока температура не викликає прискорення розвитку а тільки збільшує розміри “баластних“ температур, тобто температур, які не прискорюють розвиток рослин навіть в умовах високої забезпеченості вологою.

Для усунення впливу баластних температур Ю.І. Чирковим було розроблено поправочний коефіцієнт С, дивись таблицю.

Прогноз дати настання фази викидання волоті

 

Суми ефективних температур до дати настання фази викидання волоті розраховані Ю.І. Чирковим починаючи з утворення будь-якого листка дивись таблицю.

Прогноз дати настання фази викидання волоті складається майже завжди після проведення спостережень по визначенню кількості листків, що ще не вийшли. Визначивши кількість листків, що не вийшли та використовуючи суму ефективних температур одного міжлисткового періоду, можна від дати появи наступного листка розрахувати суму температур, яка необхідна для викидання волоті, і розрахувати дату настання цієї фази.

Таблиця – Сума ефективних температур (ºС), необхідна для настання фази викидання волоті з врахуванням появи листків

Період 

розвитку

Сорт
пізньостиглий середньотиглий середньотиглий
3-й лист - викидання волоті  540  480  420
5-й лист – викидання волоті  480  420  360
7-й лист – викидання волоті  420  360  300
9-й лист – викидання волоті  360  300  240
11-й лист – викидання волоті  300  240  180
13-й лист – викидання волоті  240  180  120
15-й лист – викидання волоті  180  120  60
17-й лист – викидання волоті  120  60  -
19-й лист – викидання волоті  60  -  -

 

Кількість закладених листків у залежності від сорту визначається з таблиці.
Дату викидання волоті також можна розрахувати за формулою:

Д=Д1 + 30*(α+1)/с(t-10)

де:

Д1 – дата визначення кількості листків, які ще не вийшли;
a – кількість міжлисткових періодів. Інші позначки у формулі такі як і в попередній формулі

 

Прогноз складається за 20 – 25 діб до викидання волоті в чорноземних районах та 30 – 35 діб – у нечорноземних районах. Але завчасність прогнозу може бути значно збільшена, якщо прогноз складати відразу ж після появи 3-го листка. Температурні показники при складанні прогнозів визначаються з синоптичного прогнозу погоди. Якщо прогноз складається після появи третього листка а прогноз погоди є тільки на місяць, то у таких випадках використовується середня багаторічна температура повітря.

 

Таблиця  – Кількість листків у сортів кукурудзи різної скоростиглості

Групи
сортів та гібридів

 Число

листків

 

Найменування
сортів і гібридів

 Дуже пізні  21  Місцеві
грузинські, Арджаметська біла
 Пізні  19-21  Одеська 10, ВІР 156, Таврія ГС 400, гібриди югославськоїта румунської селекції
 Середньопізні  17-18  ВІР 42, Одеська 50, Краснодарська 436, Краснодарська 440, Краснодарська ПГ-303
 Середньостиглі  15-16  Дніпропетровська 247, Буковинська 3, Харківська 23
 Середньоранні  13-14  Воронежська 76, Буковинська 1, Дніпропет-ровська 438
 Ранні  11-12  Славгородська 270

Приклад. Скласти прогноз настання дати викидання волоті на ст.Гуляй Поле. Сорт – гібрид Вір – 42. На перше липня утворилось 11 листків. У гібрида ВІР – 42 утворюється 18 листків до викидання волоті. Згідно таблицею сума температур, необхідна для появи волоті становить 240°С. За синоптичним
прогнозом у першій декаді липня очікується середня температура 23°С, у другій – 21°С, у третій – 20°С. З врахуванням поправок з таблиці сума ефективних температур за дев’ять днів першої декади становитиме:

0,93 (23 – 10) х 9 =109°С,

за другу декаду:

0,98 (21 – 10) х 10=108°С,

 за третю декаду:

1,0 (20 – 10) х 11 =110°С,

 

Всього до кінця липня  накопичиться 327°С, тобто на 87°С більше, ніж необхідно для настання фази. Для визначення дати накопичення суми температур 240°С треба розділити різницю на кількість днів у третій декаді липня (87 : 11) = 8 днів і відняти їх від кінця липня. Таким чином, масове настання фази викидання волоті відбудеться 23 липня.

Прогноз дат настання фаз молочної та воскової стиглості кукурудзи

Прогноз строків настання молочної стиглості має важливе виробниче значення, так як завчасно інформує сільськогосподарські організації про строки збирання кукурудзи на силос і зерно. Прогноз складається після отримання фактичних даних фаз настання фази викидання волоті. Очікувана дата настання молочної стиглості розраховується двома методами.

Перший метод. Період викидання волоті – молочна стиглість розділений на два періоди: викидання волоті – поява ниток початку  та поява ниток початку – молочна стиглість. У період від викидання волоті до появи ниток початку швидкість розвитку кукурудзи залежить від
температури повітря (t) і вологості ґрунту (W). Тривалість періоду викидання волоті – поява ниток початку розраховується з рівняння:

n=0,6t-0,15w+4,4

 

В практичній роботі для визначення періоду викидання волоті – поява ниток користуються графіком:

залежнысть

 

Рисунок – Залежність тривалості періоду викидання волоті – поява ниток початку кукурудзи від середньої температури та вологості ґрунту

Залежність періоду  поява ниток – молочна

Рисунок – Залежність періоду поява ниток – молочна стиглість від Середньої температури повітря.

серпня – 19° С, у третій – 14°С. З врахуванням поправок на температуру за період з 26 липня по 31
серпня накопичиться сума ефективних температур: 0,98(21–10)х 6 + 0,98(21–10) х 10 + 1,0(19–10) х 10+ 1,0(14–10) х 11= 307°С.

Для середньопізніх сортів потрібно 280°С для настання фази молочної стиглості. Різниця складає 27°С.
Розділити 27°С на середню арифметичну ефективну температуру третьої декади серпня (14 – 10°=4) (27 : 4= 7 ). Таким чином, фаза молочної стиглості має наступити 24 серпня (31 – 7 = 24).

Прогноз дат настання воскової стиглості
кукурудзи

Фаза воскової стиглості завершує період вегетації кукурудзи. Високі температури прискорюють просихання зерна. Тривалість (n) періоду викидання волоті – воскова стиглість знаходиться у тісній залежності від темпера тури повітря і розраховується за рівняннями:

n= ∑t>10/(t-10)*C,

де:

∑t>10 – сума ефективних температур вище 10ºС за цей період. Вона становить: для ранніх сортів 350ºС; середньостиглих – 400ºС; середньопізніх і пізніх – 450ºС;

t – середня температура повітря.

Термін настання фаз воскової стиглості розраховується також за сумами ефективних температури дивись таблицю
З прогнозу погоди визначається очікувана середня температура повітря після настання фази викидання волоті і по таблиці визначається необхідна для воскової стиглості сума температур.

Таблиця – Суми ефективних температур за період викидання волоті – воскова стиглість

Сорт і кількість

листків

     
Середня температура
повітря, ºС
 ≤20  22  24  26  28
 Пізньостиглі і середньопізні, 17 – 20  450  502  544  586  648
 Середньостиглі і середньоранні, 13 – 16  400  442  480  515  560
Скоростиглі  350  380  415  445  495

Приклад. Розрахувати дату настання воскової стиглості кукурудзи середньостиглого сорту. Дата викидання волоті спостерігалась 20 липня, молочної стиглості – 14 серпня. З синоптичного прогнозу погоди очікується середня температура повітря: на третю декаду липня 22°С, на серпень – 19°С, на першу декаду вересня 18°С. З таблиці визначається сума ефективних температур, яка необхідна для настання воскової стиглості. Для середньостиглих сортів вона становить 400°С. Розрахунок
виконується:

( 22 – 10 ) х 11 + (19 – 10) х 30 = 402°С

Таким чином, воскова стиглість кукурудзи настане 31 серпня.Опубліковано: Admin February 07 2015 · Категорія: 15) Агрометеорологічні розрахунки · 0 коментарів · 2844 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru