Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 17
Новий користувач: amaksimova
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Интернет магазин коф...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 3) Сівозміни. » 4). Організація землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни.
4). Організація землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни.

4.1). Вимоги до організації угідь.

Головне завдання проекту землеустрою — встанов­лення такого складу, площ і розміщення угідь на перспективу, при якому створюються необхідні умови для ефективного використання та захисту земель.

Склад угідь, передусім сільськогосподарських, і їх площі тісно пов'язані зі спеціалізацією господарства і ступенем концентрації галузей. Фактичне співвідно­шення угідь — один з найбільш важливих факторів, які визначають спеціалізацію виробництва. Встановлена на перспективу спеціалізація потребує відповідного співвідношення угідь і їх розміщення.

За допомогою меліоративних, культуртехнічних і ін­ших заходів природні умови можуть бути поліпшені, а отже можтава трансформація з одного виду угідь в інші.

Перехід від фактичної структури угідь до проектної відбувається шляхом їх часткової трансформації. Транс­формація — це видозміна (перетворення) угідь, тобто переведення земель з одного виду в інший. При цьому змінюють і розміщення угідь.

У результаті трансформації земельних ділянок ви­значають їх нове місцерозташування. Зокрема, під час уточнення складу і меж угідь змінюють і виробниче ви­користання ділянок, тобто відбувається їх трансфор­мація. Тому трансформація і розміщення угідь — задача комплексна.

Підвищення інтенсивності використання земельних масивів (ділянок) можливе шляхом їх корінного поліпшення в результаті складних меліоративних робіт (зрошення, осушення та ін.) або за допомогою куль­туртехнічних заходів (розкорчування чагарників і дріб­нолісся, очищення від купин і каменів, гіпсування, вапнування, протиерозійних заходів та ін.). Поліпшені ділянки не завжди трансформують в інший вид угіддя.

Запроектований склад і співвідношення (структура) угідь, їх розміщення на території повинні відповідати таким вимогам:

отримання запланованих обсягів товарної сільсько­господарської продукції;

повне, раціональне і ефективне використання всіх земель з їх природними властивостями;

припинення ерозійних процесів і покращення ланд­шафту;

відповідність встановленої спеціалізації галузей і їх раціонального поєднання;

забезпечення стійкої кормової бази для тваринни­цтва;

мінімальні затрати на транспортування і зберігання продукції без значних втрат;

створення сприятливих умов для підвищення про­дуктивності праці і високопродуктивного використан­ня машинно-тракторних агрегатів;

мінімальні капітальні вкладення на підвищення інтенсивності використання земель, які перебувають в обробітку, найскоріша їх окупність.

Визначення обсягів трансформації і покращення земель, розміщення угідь ведеться з урахуванням при­родних і економічних факторів, дотримуючись вищеперерахованих вимог.

Проектування організації території здійснювати ре­комендується у такій послідовності:

а)  виділення технологічних груп і підгруп земель;

б)  визначення земельних ділянок з деградованими та малопродуктивними грунтами з метою їх консервації;

в)  розміщення польових, кормових і ґрунтозахисних сівозмін, ділянок тривалого залуження;

г)  розміщення багаторічних насаджень і природних кормових угідь;

ґ)  розташування елементів облаштування території (лі­сосмуг, дорожньої мережі, гідротехнічних споруд і ін.);

д)  розміщення робочих і технологічних ділянок у сере­дині полів;

е)  визначення ділянок, на яких необхідно провести захо­ди щодо захисту земель від ерозії та інших негативних факторів;
Опубліковано: Admin January 28 2014 · Категорія: 3) Сівозміни. · 0 коментарів · 2072 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru