Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 17
Новий користувач: amaksimova
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Интернет магазин коф...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 10) Короткий конспект лекцій з дисципліни "Геологія з основами геоморфології" » Карстові форми рельєфу
Карстові форми рельєфу

Рельєф, утворення якого пов'язане з розчинними і водопроникними породами, називають карстовим рельєфом. Назва типу рельєфу походить від плоскогір'я «Карст», яке складене вапняками і знаходиться на північно-східному побережжі Адріатичного моря, де карстові утворення представлені найтиповіше й раніше всього тут були вивчені.

Розчинними гірськими породами, на яких розвивається карстовий рельєф, є вапняки, доломіт, гіпс, кам'яна сіль, які мають різну розчинність. Найменшу розчинність мають вапняки (1 г кальциту при 15° розчиняється в 10000 см3 води) і найбільшу — кам’яна сіль (1 г галіту при 15° розчиняється в 3см3 води). Карстовий рельєф розвивається в рівній мірі в породах з різною розчинністю. Проте не всі розчинні породи за особливостями свого розповсюдження мають однакове географічне значення для карстових форм. Найбільш поширеними з цих порід будуть вапняки, а доломіт, гіпс, кам'яна сіль мають порівняно незначний розвиток.

 У багатьох областях вапняки складають товщі до декількох сотень метрів потужності і тягнуться в горизонтальному напрямі на десятки і сотні кілометрів, наприклад: Урал, Кавказ, Крим і ін. Тому карстові утворення, що мають важливе географічне і практичне значення, в першу чергу пов'язані з вапняками, які  мають широке і переважаюче розповсюдження серед розчинних гірських порід.

Поверхневі води в своєму складі завжди мають вуглекислий газ, який монокарбонати переводить в бікарбонати і тим самим збільшує розчинність вапняків і доломіту в 10 разів, в порівнянні з водою, що не містить вуглекислого газу. При дії вод на розчинні породи відбувається їх розчинення і частково механічне розмивання.

Процес розчинення є головним і таким, що веде до утворення карстових форм, а розмивання є другорядним і підпорядкованим розчиненню. Явища, що виникають в розчинних гірських породах, пов'язані з хімічними процесами їх розчинення, які виражаються в утворенні ряду поверхневих і глибинних форм, що відомі під назвою карстові процеси або просто карст.

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

 Карстовий процес і утворення карстових форм рельєфу відбувається при поєднанні ряду природних умов. Такими необхідними умовами є:

-  наявність хімічно чистих розчинних порід, що мають велику потужність і обширне горизонтальне розповсюдження.

-  поверхня повинна бути рівнинною або слабонахиленою.

- наявність окремих тріщин і тріщинуватих зон в розчинних породах.

- область з розчинними породами і рівнинною поверхнею повинна бути підведена над базисом ерозії.

Ця умова забезпечує вертикальну циркуляцію і горизонтальний стік ґрунтових вод, а все це забезпечує постійний рух вод і розчинення порід, оскільки застійні води швидко насичуються, а розчинення і карстоуворення припиняються.

Голий і покритий карст. Голий карст характерний для областей, де хімічно чисті породи виходять на поверхню і піддаються інтенсивному розчиненню поверхневими водами. Покритий карст відрізняється тим, що розчинні породи з поверхні прикриті плащем нерозчинних порід відносно невеликої потужності.

 Форми рельєфу карстових областей

Форми рельєфу карстових областей, що виникли в результаті вертикальної циркуляції і розчинної діяльності води, на поверхні представлені, головним чином, замкнутими западинами, поперечних розмірів, що відрізняються, глибиною, формою, крутизною схилів і ін.

До поверхневих форм карстових утворень відносяться: кари, блюдця і воронки, ували, природні шахти і колодязі.

Кари є характерними елементами мікрорельєфу голого карсту, вони представлені борознами і грабенами, витягнутими в одному напрямі або складно розгалуженими в різних напрямах. Глибина карових борозен досягає 5 м. Форма і величина кар залежить від хімічного складу і характеру тріщинуватості гірських порід. Іноді кари займають великі площі, утворюючи так звані карові поля, труднопрохідні внаслідок їх нерівної поверхні. Карові поля добре розвинені в Криму і на Кавказі.

 Блюдця і воронки - це округлі або овальні западини, глибиною від 2 до 20 м, в поперечнику - від 10 до 200 м. У блюдцях схили мають крутизну до 12°, а у воронок вони ще крутіші. На дні блюдець і воронок розвинена червона глина, що утворилася з нерозчинних продуктів або розвинуті тріщини і отвори, що поглинають воду. Блюдця і воронки утворюються в результаті поверхневого розчинення, а також в результаті глибинного розчинення порід і подальших обвалень і провалів.

 Ували (западини) утворюються шляхом з'єднання блюдець, що розрослися, і воронок. Глибина цих западин досягає 30 м, а розміри в поперечнику - 500-1000 м.

Природні шахти і колодязі є також западинами, але з прямовисними стінками. Шахти в поперечнику бувають 5-10 м, а глибина їх досягає декількох сотень метрів. Колодязі мають відносно невелику глибину (до перших десятків метрів). Шахти утворюються шляхом розчинення порід при вертикальній циркуляції вод в місцях перетину двох або декількох тріщин. Колодязі утворюються з шахт шляхом їх часткового завалу при обваленні стін, а також шляхом пошарового обвалення крівлі над підземними порожнечами.

 Підземні води карстових областей відрізняються особливостями своєї циркуляції.  Підземні води карстових областей рухаються у напрямку до околиць масивів і долин, що дренують ці масиви, де виходять у вигляді джерел. Сповільнений рух води відбувається значно глибше за дно річкових долин.

Карстові печери

 Карстовими печерами є підземні порожнечі або канали значних розмірів. Вони зустрічаються в різних породах і утворюються різними шляхами. Найбільш значними і поширеними є печери карстових областей, де вони утворюються в результаті розчинювальної дії підземних вод.

 Розташування печер визначається напрямом і шляхами руху підземних вод. Тріщини в розчинних породах, під дією вертикальної і горизонтальної циркуляції вод, розширюються і перетворюються на складну систему підземних порожнеч і каналів. По відношенню до горизонту печери можуть бути крутонахилені і горизонтальні.

Горизонтальні печери утворюються при горизонтальній циркуляції вод, вони розташовуються на рівні поверхні підземних вод, їх часто називають гротами. По дну цих печер протікають підземні струмки і річки, які витікають у вигляді крупних лоточників по околицях карстових масивів або у підніжжя схилів долин, що прорізають їх. Таким чином, гроти виводять підземні води карстових областей на поверхню

Натічні форми в печерах, представлені сталактитами і сталагмітами, починають розвиватися з тієї миті, як з'являються порожнечі, заповнені повітрям. Утворення натічних форм відбувається таким чином. На стелі печер, завдяки просочуванню, утворюються крапельки води, що містять в розчині галіт, гіпс або карбонатні мінерали, - у формі бікарбонатів і монокарбонатів. Крапельки з розчином усихають на стелі або падають на дно і там усихають. При усиханні крапельок на стелі накопичуються тонкі трубчасті бурульки, що звисають вниз звані сталактитами. При усиханні крапельок на дні печер утворюються куполоподібні або стовпоподібні нарости або сталагміти. Сталактити і сталагміти ростуть назустріч один одному, зливаються між собою в колони і химерні перегородки в печерах.

Найбільшою печерою вважається Кунгурська крижана печера, розташована поблизу р. Кунгур у західного схилу Уралу, вона протягнулася до 6 км. Багато печер на Кавказі і в Криму (Чатир-Даг), де вони легко доступні для спостереження.

Практичне значення карстових утворень винятково різноманітне. Вивчення карстових явищ має велике значення при гідрологічних дослідженнях, вирішенні питань водопостачання, розробки корисних копалини, проектуванні і будівництві будівель, шляхів сполучення і особливо гідротехнічних споруд. З похороненими карстовими утвореннями нерідко пов'язані родовища корисних копалини, наприклад: бокситів, бурих залізняків і ін.

 Запитання для самоконтролю

1. Які форми рельєфу карстових областей, Ви знаєте і в результаті  чого вони виникають?

2. В результаті чого утворюються блюдця і воронки?

3. Дати визначення карам .

4. Що являється причиною утворення шахт і  колодязів?

5. Назвати особливостями циркуляції підземних вод карстових областей. чим вони відрізняються?

6. Де і в результаті  чого утворюються печери карстових областей?

7.  Що називають  гротами?

8.  Що викликає натічні форми в печерах?

9. Як розвиваються сталактити і сталагміти?

10. Яке практичне значення карстових областей  рельєфу?Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru