Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 17
Новий користувач: amaksimova
Останні статті
Моделювання врожайності ярого ячменю в україни ...
Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух...
Преимущества и недостатки компрессора с прямым ...
3). Моделювання продуктивності соняшнику в умов...
2). Вплив змін клімату на агрокліматичні умови ...
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Якісна зерносушарка ...
Тампопечать в интерн...
Только наш копировал...
Где заказать качеств...
Яких різновидів бува...
На странице нашего и...
Интернет магазин коф...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 9) Короткий словник-довідник з Історії України. » 12) Л.
12) Л.

Легенда 1)народне сказання або поетичне оповідання про якісь історичні події чи життя людей;2)те, що здається неймовірним, вигаданим.

 Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870-1924рр.) – геніальний мислитель, продовжувач вчення К.Маркса і Ф.Енгельса, народний вождь, революціонер, організатор Комуністичної партії, засновник і творець першої в світі соціалістичної держави – СРСР, один з організаторів і лідерів Міжнародного комуністичного руху. Народився в сім,ї педагога – директора народних училищ Симбірської губернії. 1887р. закінчив гімназію і поступив в Казанський університет. За участь в студентських заворушеннях був арештований, виключений з університету і відправлений на заслання. Згодом повернувся в Казань і вступив до марксистського гуртка. З усвідомленням (на основі серйозного вивчення праць основоположників марксизму) несправедливості навколишнього життя, у молодого Ульянова з,явилося бажання докорінно змінити його. У 1891р. склав іспити екстерном за юридичний факультет Петербурзького університету і став працювати помічником присяжного повіреного в Самарі. Влітку 1893р. переїхав до Петербурга, щоб включитися там в роботу марксистських гуртків і найближчим часом видати свої полемічні книжки. Восени 1895р. Ленін створив Петербурзький “Союз боротьби за визволення робітничого класу” (зародок марксистської революційної партії в Росії). В грудні того ж року заарештований і після 14 місяців тюремного ув’язнення в лютому 1897р. висланий на 3 роки під гласний нагляд поліції  до Східного Сибіру; там він зміг посилити свою теоретичну діяльність. 1900р. виїхав за кордон і наладив  видання газети “Іскра”, що ідейно й організаційно підготовила створення в Росії пролетарської партії нового типу. На II з,їзді РСДРП (1903р.) під його керівництвом сформувався більшовизм, як течія політичної думки і як політична партія. Ленін розробив стратегію і тактику більшовицької партії в Російській буржуазно-демократичній  революції 1905-1907рр. та, переїхавши  на початку листопада 1905р. в Петербург, спрямовував її діяльність по керівництву революційною боротьбою  мас. Після поразки революції багато років жив і діяв в еміграції, де продовжував боротьбу за збереження і зміцнення нелегальної партії, займався науково-публіцистичною діяльністю (розвинув філософські основи марксизму, дав надзвичайно важливе для того періоду матеріалістичне тлумачення новітніх відкриттів у фізичній науці). У 1912р. переїхав із Парижа в Краків і керував газетою “Правда”. Всебічно розробив програму партії з  національного питання, одним з основних положень якої було право  на самовизначення за всіма націями, котрі пригноблювалися царизмом і великоруською буржуазією, аж до їх права державно відокремитися від Росії.  Разом з тим Ленін вірив, що ці нації, ставши в результаті перемоги майбутньої революції вільними і рівноправними, швидко переконаються в необхідності  об,єднання незалежних національно-державних утворень (республік) в єдиний федеративний союз, побачать переваги такого союзу. Вважав, що вирішення національного питання можливе перш за все  при  досягненні  єдності пролетарів всіх націй у боротьбі за соціалізм. Підкреслював зокрема, що “при єдиній дії пролетарів великоруських та українських вільна Україна можлива, без такої єдності про неї не може бути і мови”. В кінці 1914р. Леніна  заарештувала австрійська поліція, але невдовзі звільнила і він  виїхав до Швейцарії. Під час Першої світової війни в багатьох своїх працях розвинув марксистську політекономію і теорію соціалістичної революції, розробив основні проблеми марксистської філософії. Коли відбулася Лютнева (1917р.) революція, приїхав до Петрограду і проголосив курс  на підготовку перемоги соціалістичної революції мирним шляхом. Після  розстрілу за наказом Тимчасового уряду (липень 1917р.) мирної демонстрації робітників, солдатів, моряків, він вимушений був переховуватися від переслідувань властей; із підпілля керував діяльністю ЦК партії. Зважаючи на те, що Тимчасовий уряд став удаватися до насилля, Ленін розробив план завоювання влади пролетаріатом шляхом збройного повстання. З осені 1917р.  – організатор і керівник Жовтневої революції. На II Всеросійському  з,їзді Рад був вибраний головою РНК. Землю селянам і мир народам дали перші ленінські декрети. Ленін багато робив для того, щоб уникнути громадянської війни. 3 грудня 1917р.  в “Маніфесті до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради” писав, що проголошену невдовзі після Жовтневої  революції УНР, “її право повністю відокремитися від Росії або вступити в договір з Російською республікою про федеративні і до т.п. взаємовідносини між ними” “ми, РНК РСФРР, визнаємо”. Однак Центральна Рада не захотіла відмовлятися від  вже розпочатої нею відкритої боротьби проти Радянської влади. Розв’язувалася таким чином громадянська війна, значною мірою спровокована Заходом. 11 березня 1918р. Ленін разом з ЦК партії і Радянським урядом переїхав до Москви. Очолювані ним ЦК партії, РНК і Рада робітничої і селянської оборони керували боротьбою трудящих Радянської Росії проти іноземної інтервенції і внутрішньої контрреволюції, процесом соціалістичних перетворень. Він, спрямовуючи радянську зовнішню політику, сформулював принцип мирного співіснування держав з різним соціальним ладом.  30 серпня 1918р. Ленін був тяжко поранений есеркою-терористкою Каплан; незабаром знову приступив до роботи. Реалізував свою ініціативу створення Комуністичного Інтернаціоналу (1919р.).Розробив стратегію і тактику Міжнародного комуністичного руху. У неймовірно  тяжких умовах  захисту  завоювань соціалістичної революції Ленін висунув ідею створення військово-політичного союзу УСРР та інших незалежних радянських республік. Цей союз відіграв величезну роль в розгромі антирадянської інтервенції 14 держав і внутрішньої контрреволюції, став важливим кроком на шляху створення СРСР. Однак і тоді Ленін продовжував нагадувати, що “незалежність України визнана і ВсеЦВКом РСФРР, і Російською Комуністичною партією більшовиків”. Український народ один з перших піддержав ленінську ідею створення Союзу незалежних радянських націй. Ленін постійно турбувався про розвиток  національних відносин нового типу, що основувалися на рівності, дружбі, взаємодопомозі і співробітництві вільних народів. Всупереч Сталіну, котрий пропонував вступ всіх національних республік до складу РРФСР на правах автономії, Ленін, засудивши це як великодержавний шовінізм, опрацював  принципово нову базу створення союзної держави (нової федерації) – добровільного об,єднання УСРР та інших незалежних радянських республік, в тому числі і РРФСР, зберігаючи  для кожної із них рівноправність і право вільного виходу із складу Союзу. Вимагав від членів Політбюро ЦК РКП(б), щоб вони  “не давали поживку “незалежникам”, не знищували їх незалежності, а створювали ще новий поверх, федерацію рівноправних республік”. Теоретична спадщина Леніна складає 55 томів, які включають біля  9000 творів і документів. Крім  того ще понад 6000 нових ленінських документів опубліковано в його  “Біографічній хроніці”. Слід замітити, що  Ленін понад двадцять років перебував на засланні, в тюрмі, в тривалій політичній еміграції. Багато працював в бібліотеках і архівах Петербурга, Москви, Парижа, Лондона, Цюріха, Берліна, Женеви, Кракова та ін. міст Європи; вів величезне листування. В конспіративних інтересах В.І.Ленін свої праці підписував псевдонімами, яких виявлено біля 150. Вчений у революції і революціонер у науці Ленін майстерно володів засобами соціального аналізу. Розробив концепцію соціалізму, в якій безперечний пріоритет за людиною праці з її ідеалами, інтересами, за гуманістичними цінностями в економіці, соціальних і політичних відносинах, культурі. Ленін ніколи не був прибічником остаточного “проектування” соціалістичного ладу, вважаючи, що в усіх деталях форми такого ладу повинні бути нащупані практично  в самому історичному процесі. Тому ленінська думка постійно була   в творчому пошуку. Ленін був ініціатором створення плану електрифікації країни – ДЕЕЛРО, висунув принципи нової економічної політики (НЕП), спрямованої на побудову соціалізму. 1922р. важко захворів; з грудня того ж року до березня 1923р. продиктував ряд важливих статей, які стали своєрідним політичним заповітом партії, радянському народу в їх боротьбі за побудову соціалізму. Після смерті В.І.Леніна, у міру посилення режиму особистої влади і культу особи Сталіна теоретична думка в партії і суспільстві була збіднена, а нове ленінське бачення соціалізму перетворено в набір урізаних і непорушних ідей, монополія на тлумачення яких належала лише Сталіну.      

Любов – 1)почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; 2)почуття глибокої сердечної прив,язаності до кого-чого-небудь (любов до своєї країни); 3)внутрішній духовний потяг до чого-небудь (любов до історії, літератури).   

Людина – вищий ступінь живих організмів на Землі, суб’єкт  суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінною особливістю людини є здібність виробляти знаряддя праці, використовувати їх для дії на оточуючий світ; сутність людини – сукупність всіх суспільних відносин. Людина виникла на Землі в результаті складного і довгого історико-еволюційного процесу. Людина ж сучасного  виду (Homo sapiens, людина розумна) з,явилася  приблизно 40 тис. років тому).Опубліковано: Admin January 09 2014 · Категорія: 9) Короткий словник-довідник з Історії України. · 0 коментарів · 1914 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru